29 november: De definitieve werkelijkheid

Thema: Geloof moet beleden worden

De definitieve werkelijkheid

29 november

Vandaag bespreken we de vijfdewaarborg voor een integere belijdenis.

 

Het is belangrijk om op de juiste manier het bewijs van onze eigen zintuigen te evalueren. God vraagt ons niet onze ogen en oren stijf dicht te doen en te leven alsof de fysieke, tastbare wereld niet bestaat. Geloof is geen mystiek. We trekken de werkelijkheid die onze zintuigen vaststellen niet in twijfel. Nee, we trekken in twijfel dat dat de laatste (definitieve)werkelijkheid zou zijn… In Romeinen 4:16-21 laat Paulus ons eerst zien dat waarachtig geloof zich altijd afhankelijk opstelt van Gods genade. Vervolgens laat hij zien hoe Abraham een oplossing vond voor het spanningsveld tussen geloof en datgene wat hij waarnam met zijn zintuigen.

 

“Daarom is het uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.”

 

Abrahams zintuigen vertelden hem dat hij fysiek niet in staat was om vader te worden, en dat ook Sara geen kind meer kon krijgen. Toch had God hun een eigen zoon beloofd. Abraham beweerde niet, dat wat zijn zintuigen hem vertelden over zijn eigen lichaam en dat van Sara, niet reëel was. Maar hij weigerde eenvoudig om het te accepteren als definitief. Toen Gods Woord hem iets beloofde, maar zijn zintuigen hem iets anders vertelden, hield hij vastberaden vast aan Gods belofte en twijfelde niet. Uiteindelijk, nadat hun geloof op de proef was gesteld, werd zowel Abrahams lichamelijke toestand als die van Sara in overeenstemming gebracht met Gods belofte. Ze werden lichamelijk in staat gesteld een kind te krijgen.

 

Zo zal het ook gaan met ons. In sommige perioden kan er conflict ontstaan tussen wat Gods Woord zegt en wat onze zintuigen ons vertellen over een bepaalde situatie. Maar als ons geloof echt is en we eraan vasthouden zoals Abraham deed, en vastbesloten de juiste belijdenis handhaven, dan zal te zijner tijd de fysieke, natuurlijke toestand waar onze zintuigen ons mee confronteren, in overeenstemming worden gebracht met wat Gods Woord erover zegt.

Heer, ik hoef niet te ontkennen wat ik ervaar met mijn zintuigen, maar dank U wel, dat ik dat ook niet hoef te accepteren als een definitieve situatie. Wilt U mij leren om in geloof de juiste belijdenis uit te spreken, zoals Abraham dat deed. Ik wil Uw waarheid uitspreken omdat U bij machte bent om te doen wat U in Uw Woord beloofd heeft.

Een prachtige proclamatie om vandaag uit te spreken over geloof:

 

Ik wandel in geloof, niet in aanschouwen. 1)

Ik blijf standvastig in het geloof

en laat mij niet afbrengen van de hoop van het evangelie. 2)

Net als Abraham, blijf ik hopen en geloven – hoewel het eigenlijk niet kan – op wat God mij heeft beloofd. En zonder te verflauwen in het geloof merk ik dat natuurlijke omstandigheden het onmogelijk maken, maar ik twijfel niet aan Gods belofte; mijn geloof verlies ik niet, integendeel, ik word erin gesterkt en bewijs zo eer aan God. Ik ben ervan overtuigd dat God bij machte is te doen wat hij heeft beloofd. 3)

Mijn geloof rust niet op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 4)

Daarom ben ik niet bang, maar ik geloof alleen. 5)

Door mijn geloof in Jezus heb ik de vrijmoedigheid en de toegang om met vertrouwen tot God te gaan. 6)

Ik geef die vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten, want ik heb volharding nodig om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen. 7)

Want de Bijbel zegt: Al wie zijn geloof op Jezus bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 8)

 

 

2 Korinthiërs 5:7

Kolossenzen 1:23

naar Romeinen 4:18 -21 (WV / NBV)

1 Korinthiërs 2:5

naar Lukas 8:50

Efeziërs 3:12

naar Hebreeën 10: 35,36 (NBG / WV)

naar Romeinen 10:11

Wil je deze kaart bestellen om hem bij de hand te houden dan kan dat hier.
 

Uit het boek: Leven door geloof

                                               

DPM Wereldwijd…

 

INDIA

Bid voor de 900 weeskinderen en arme kinderen die verwacht worden op het jaarlijkse DPM-Kerstfeest voor de wezen, dat ze geweldig gezegend zullen worden, en dat velen van hen Jezus aanvaarden als hun Heer en Heiland.

De directeuren Elsie en Danny zullen een week van training houden voor voorgangers uit het Udumalpet gebied. Bid dat de aanwezigen het onderwijs over kerkgroei en vermenigvuldiging begrijpen, en zo een wijdverbreide groei zullen gaan zien.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email