29 september: Onze ledematen aanbieden

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Mijn Vader heeft mij gemaakt

Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk?
Is Hij niet uw Vader, die u verworven heeft,
die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?
(Deuteronomium 32:6)

Onze ledematen aanbieden

29 september

We kijken nog even verder naar Gods doel voor ons menselijk lichaam. Onze ledematen, onze lichaamsdelen, moeten slaven – of instrumenten – worden van de gerechtigheid. Ten eerste neemt de Heilige Geest zijn intrek in ons lichaam; vervolgens wordt ons lichaam een instrument in zijn handen.

Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden slaafs beschikbaar gesteld hebt aan de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging (Romeinen 6:19).

Gods bedoeling voor onze ledematen is dat ze aan Hem worden aangeboden als slaven, klaar om zijn wil te doen, wat die wil ook is. Romeinen 13 moedigt ons aan om onze fysieke ledematen aan te bieden als instrumenten van de gerechtigheid. Als ze zonder reserve aangeboden worden aan God, worden onze lichamen geheiligd en worden we waardige tempels van de Heilige Geest.

Als onze ledematen aan Hem zijn overgegeven, als slaven of instrumenten om zijn wil te doen, dan zegt God op zijn beurt: ,,Goed, aangezien dit mijn lichaam is, aanvaard ik de volle verantwoordelijkheid voor het onderhoud en welzijn van dit lichaam, zowel in dit leven als in het volgende.” We mogen vertrouwen op Gods zorg, ook voor ons lichaam.

Dank U Heer, voor uw werk in mij. Ik proclameer dat ik mijn lichaam op dit moment aanbied, zonder reserve, om geheiligd te worden als een waardige tempel voor de Heilige Geest. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Amen.

Bron: What is man?, part 2 (CD)
Lees de volgende proclamatie op de website: Laat de verlosten van de Heer zo spreken…
Klik hier
Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email