3 februari: Opdat uw blijdschap volkomen wordt…

 

DPM_logo

 
Thema: Een koninkrijk van priesters
______________________________________________________________________

Opdat uw blijdschap volkomen wordt…

3 februari

Jezus kwam om de Vader te openbaren aan de mensen, en Zijn onderwijs over ons gebed tot de Vader was net zo volkomen positief als elk ander gebied van Zijn onderwijs. In de prediking op de berg leerde Hij:

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Matteüs 7:7-8)

Hier staan drie positieve uitspraken: Wie vraagt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. Wie aan de deur klopt, hem/haar zal worden opengedaan. In Matteüs 21:22 zegt Jezus: Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. En in Markus 11:24 zegt Hij: Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Wat zou nu meer kunnen omvatten dan dit woord ‘alles’? In Zijn laatste woorden tot de discipelen in het evangelie van Johannes, verzekert Jezus ons opnieuw, tot drie keer toe, dat God onze gebeden zal verhoren. Luister eens naar deze woorden:

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Johannes 14:13,14)

Als je iets vraagt, zal Ik het doen.In deze woorden ligt alles besloten!

Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. (Johannes 15:7)

Vraag wat je maar wilt.Hoe zou Hij nog meer kunnen zeggen dan dit?

Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (Johannes 16:24)

Bid, en je zult ontvangen.Er is bovendien een speciaal soort vreugde die voortkomt uit beantwoord gebed. Jezus wil dat we die vreugde ontvangen, dus zegt Hij: ‘Vraag.’
Te weten dat de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, de Heerser van het universum, luistert naar jouw persoonlijke gebed, is één van de meest opwindende ervaringen die iemand maar kan hebben. Dat is wat Jezus hier onderwijst, niet alleen met woorden, maar ook door Zijn voorbeeld – en dat voorbeeld geldt nog steeds voor ons vandaag. Laten we in de komende dagen gaan kijken hoe we Jezus kunnen volgen in de manier waarop Hij met gebed omging.

_________________________________________________________________________
Dank U Heer, dat U luistert naar mijn gebed. Ik wil leren om vrijmoedig aan U te vragen. Dank U wel dat U mijn vreugde op het oog heeft en dat ik ook zelf mag leren die vreugde te verwachten als ik bid.
Leer_bidden

 
 
Uit het boek: 
Leer bidden
_________________________________________________________________________
Een specifiek gebied waarin we mogen leren vrijmoedig te vragen aan God, is het gebied van lichamelijke genezing. In het boekje Driemaal daags, getuigt Derek Prince hoe hij de Bijbelse beloften van genezing leert innemen als dagelijks medicijn voor zijn lichaam.

DPM Wereldwijd…

3 februari – OOST EUROPA

Bid om een goede teamgeest tussen de DPM-directeuren in dit gebied, en dat dit jaar een doorbraak zal brengen in hun levens en in het werk.
Bid dat de bovennatuurlijke wonderwerkende kracht van God gaat werken in iedere leider, waar ze onvermoeid doorgaan met te gehoorzamen aan de visie en de opdracht die ze van God gekregen hebben voor het werk van DPM.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email