3 januari: Kijken naar een waarachtig spiegelbeeld

Thema: Ontdek jezelf in Gods spiegel

Kijken naar een waarachtig spiegelbeeld
snowy-treescape.jpg

3 januari

Ieder mens zoekt ten diepste naar antwoord op de vragen: Waar kom ik vandaan en wie ben ik? In mijn eigen leven bracht die oprechte zoektocht mij uiteindelijk bij Jezus, die ons terugbrengt in onze oorspronkelijke identiteit: een zoon/ dochter van onze Schepper: God de Vader.

 

De titel van dit thema beschrijft treffend waar we heen moeten om onze identiteit te begrijpen en in te zien hoe waardevol we zijn. Het doel is je een soort spiegel voor te houden waarin je jezelf kunt zien. Maar je zult niet je uiterlijke, zichtbare verschijning zien. Je zult iets te zien krijgen wat je in geen enkele andere spiegel kunt zien: je zult zien hoe je echt van binnen bent. De speciale spiegel waarin we onszelf kunnen leren kennen is Gods eigen Woord.

 

Laat me beginnen met een toelichting op het woord spiegel, vanuit de brief van Jakobus. Hij schrijft over wat Gods Woord voor je kan doen, en dan gebruikt hij het beeld van een spiegel. Hij moedigt je vervolgens ook direct aan om die spiegel goed te gebruiken:

 

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

(Jakobus 1:22-25)

 

Jakobus zegt: ,,Stel je voor dat je een gewone spiegel neemt en erin kijkt om te zien hoe je eruit ziet en je ontdekt dat je gezicht vies is, er vlekken op je kleren zitten en je haar ongekamd is. Wat zou dan het nut zijn om daarna gewoon weg te gaan en te vergeten wat je in de spiegel zag, zonder er iets aan te doen?” Als ons haar in de war zit, dan moeten we het kammen. Als ons gezicht vies is, dan moeten we het wassen. Als onze kleren vies zijn of gescheurd, dan moeten we ze schoonmaken of repareren.

 

Jakobus past dezelfde logica toe op geestelijk gebied. Hij zegt: als we in de spiegel van Gods Woord kijken, dan zien we iets wat nergens anders zichtbaar wordt: onze innerlijke natuur. En als Gods Woord ons laat zien hoe we er in geestelijk opzicht bij lopen, dan zegt Jakobus dat we maar beter kunnen handelen naar datgene wat we zien. Kortom, we moeten handelen naar datgene wat we zien in de spiegel van Gods Woord.

Vader, dank U wel voor Uw Woord. Ik wil in die spiegel gaan ontdekken wie ik ben, want Uw Woord leert mij de waarheid over mijzelf. Wilt U mij helpen om in die spiegel te gaan kijken, en er vervolgens ook naar te gaan handelen. Amen
DPM Wereldwijd…

 

EGYPTE

De jaarlijkse boekenbeurs van Cairo zal midden januari worden gehouden. Er zijn DPM-materialen klaargemaakt voor Campus Crusade en andere bedieningen, om ze aan te bieden tijdens dit strategische gebeuren. Bid dat God de harten zal voorbereiden om Zijn Woord te ontvangen en Zichzelf te openbaren aan Egypte, zoals Hij belooft in Jesaja 19:21,25: “En de HERE zal Zich aan Egypte doen kennen, en Egypte zal te dien dage de HERE kennen; en zij zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de HERE geloften doen en betalen … omdat de HERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte en het werk Mijner handen, Assur, en Mijn erfdeel Israël.”

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email