3 januari: Levend offer

 

 
DPM_logo

 
 

Weekthema: Jezus, ons voorbeeld

___________________________________________________________________________

Levend offer

3 januari

Als we goed kijken naar Jezus als ons voorbeeld en onze inspiratie, dan vinden we de sleutel van Zijn succes: Zijn motivatie. We moeten Zijn motivatie leren begrijpen en overnemen, anders zal de wedloop ons te zwaar vallen. Voor het kennen van Jezus’ motivatie gaan we naar Hebreeën 10:5-10.Daar citeert de schrijver uit Psalm 40 en past dit toe op Jezus:Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.* Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. Deze passage uit Hebreeën leert ons drie dingen:

Ten eerste, Jezus’ hoogste doel is: “Ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen”. In de tekst wordt dit tweemaal aangehaald en God had Hem hiervoor een lichaam gegeven. Jezus was hier volkomen duidelijk over en Hij is nooit van dit doel afgeweken.
Ten tweede staat er over Jezus: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Bedenk eens dat dit werd opgetekend in de Psalmen vòòrdat Hij op aarde kwam. Jezus heeft zijn rol in de geschiedenis niet zelf geschreven. Hij ontdekte zijn deel van Gods scenario door de Schriften te bestuderen.
Ten derde leren we dat Gods wil voor Jezus uitmondde in het offeren van Zijn eigen lichaam. God gaf Hem een lichaam om te offeren.

Onthoud dus goed:

a. Jezus’ eerste doel was de wil van God te doen.

b. Zijn rol stond al opgetekend in de Schrift.

c. Het offer van zijn eigen lichaam was de climax van Gods wil voor Hem.

Deze drie stellingen over het leven van Jezus, moeten ook terug te vinden zijn in ons leven. Ieder van ons heeft als eerste doel het doen van Gods wil. Vanuit die motivatie moeten we ontdekken welke rol Gods Woord voor ons beschrijft. Uiteindelijk zal het doen van Gods wil dan zijn hoogtepunt bereiken in het offeren van ons eigen lichaam. Voor sommige christenen op de wereld geldt dit zelfs letterlijk; door het volgen van Jezus worden zij vervolgd en zelfs gedood. Voor ons allemaal geldt echter dat we ons lichaam maken tot een levend offer; we wijden het toe en zetten het in om Jezus totaal te dienen.

Vader, dank U wel dat ik een geweldig levensdoel heb, namelijk het doen van uw wil. Door het licht van Uw Woord mag ik Uw wil voor mijn leven vinden en omdat Uw Woord een lamp is voor mijn voet geeft U mij steeds genoeg licht voor mijn volgende stap in gehoorzaamheid – zo maakt U mijn leven tot een levend offer. Dank U dat Jezus totaal mag dienen!  

 
 
 
Uit het boek: Gods wil, mijn levensdoel 
 

Tip voor je kring:

  • Over de betekenis van Jezus’ offer en de uitwerking daarvan in ons leven, lees je veel meer in het boek ‘Betaald met Bloed’, waarin negen omwisselingen aan het kruis (rechtvaardigheid voor schuld, leven voor dood, zegen voor vloek, acceptatie voor afwijzing, etc.) plus vijf bevrijdingen (van het ‘ik’, van het ‘kwaad’, van wetticsime, etc.) kort en krachtig worden behandeld. Met na elk hoofdstuk vragen voor groepsgesprek en gebed!

________________________________________________________________________

DPM Wereldwijd…

3 januari – INDIA

De directeuren Elsie en Danny willen dit jaar het werk van DPM graag introduceren in meerdere grote steden in India, namelijk in Pune, Nashik, Daman, Ahmedabad (aan de westkust)  en Ranchi, Bhagalpur, Hyderabad en Delhi (centraal/oost India), en wel in januari en februari (voordat het extreme zomerseizoen begin in noord India).
Bid de Heer om leiding, bescherming en voorziening voor al de plaatselijke voorgangers die helpen bij het organiseren van de seminars.
Bid dat de boeken die vooruit gestuurd worden voor alle seminars veilig en op tijd arriveren.
Bid om een goede gezondheid, bescherming en Gods zalving voor Elsie en Danny tijdens hun reizen en bediening.
Bid om wijsheid, verstand en zalving voor drie belangrijke stafleden: John Karthik, John Raja en Joy Cilviya, die meer verantwoordelijkheden op zich nemen.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email