3 juni: Gods levende, krachtige Woord

Thema: Onze wapens en het strijdperk 

Gods levende, krachtige Woord

3 juni

Ooit predikte ik in Zuid Afrika. Men had mij gevraagd te spreken over het onderwerp geestelijke strijd en het binden van machten. Toen ik daarover nadacht, leek het of de Heer mij de identiteit bekend maakte van de ‘sterke man’ over Zuid Afrika (de ‘sterke man’ is een gangbare benaming voor een demonische hoofdmacht die vanuit het rijk der duisternis – dat zoals we eerder zagen sterk hiërarchisch is – de scepter zwaait over alle demonische activiteit in een bepaald gebied, zie Lukas 11). De naam die ik in gedachten kreeg was ‘dweperij’. Ik zocht het woord op in het woordenboek en vond de volgende definitie: ‘Iemand die een onlogisch en buitensporig belang hecht aan een zienswijze of geloofsovertuiging.’ Je zou het ook ‘overdreven vroomheid’ kunnen noemen.

 

Nadat ik deze prediking gedaan had, zei een geestelijk leider die in Zuid Afrika geboren was en die het land goed kende tegen mij: ,,Je had de problemen in Zuid Afrika niet treffender kunnen omschrijven. Zuid Afrika is doorspekt van dweperij: op het gebied van religie, ras en denominatie. Het hoofdprobleem van deze natie is overdreven vroomheid.” Op zichzelf zijn Zuid-Afrikanen een stralende groep mensen, maar hun gedachten werden in die tijd gevangen gehouden in dit bolwerk van dweperij. In 2 Korinthiërs 4:4 staat:

 

De god van deze eeuw heeft hun overleggingen met blindheid geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

 

Een bolwerk is een bepaalde gedachte of geheel van gedachten, die het denken van mensen verblindt, zodat het licht van het evangelie niet naar binnen kan schijnen. Als iemand hiermee te maken heeft, heeft het ook geen enkele zin met hem te discussiëren. Hoe meer je argumenteert, hoe vaster ze zich aan hun dwaling zullen vastklampen en hoe dieper ze erin vast komen te zitten. De enige manier om zo iemand vrij te kunnen krijgen, is onze geestelijke wapens te gebruiken en op die manier de bolwerken in hun gedachten af te breken.

 

In Johannes 8 leerde Jezus ons: ”Als je in mijn Woord blijft, dan ben je werkelijk mijn discipelen. En je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken!” De waarheid van Gods Woord is het enige middel tegen dwaling, religiositeit, en de andere bolwerken die satan gebruikt om ons van Christus en onze vrijheid in Hem af te houden. Argumentatie en menselijke redenering halen niets uit tegen bolwerken, maar de waarheid van Gods Woord is levend en krachtig, en snijdt mensen los van de leugens waarin de vijand hen probeert gevangen te houden.

Heer Jezus, dank U wel dat U de Koning der koningen bent, en dat al mijn gedachten en overleggingen onderworpen zijn aan Uw koninkrijk. Door U mag ik het schijnsel herkennen van het evangelie van Christus’ heerlijkheid! Ik prijs U Heer! Amen!
 

Cover Bidden en vastenIn het boek ‘Verander de geschiedenis door bidden en vasten’ staat een krachtig pleidooi voor een geestelijk strijdende Kerk, maar er staan ook een aantal voorbeelden in van hoe God geestelijke bolwerken in gebieden en landen omkeerde, doordat Zijn kinderen biddend hun plaats innamen.
Klik hier voor meer informatie.

DPM Wereldwijd…

3 juni – NEPAL
Bid om een goede gezondheid, kracht en Gods bescherming voor pastor Gopaljee, zijn vrouw Ganga, dochter Ruchi, en de andere DPM-distributeuren in Nepal.
Bid voor het momenteel gaande enorme project van het herdrukken van boeken.
Bid om een geslaagd contact met een andere bediening om het werk in Nepal uit te breiden.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email