3 januari: De grote overgang

Sommige mensen weten misschien dat de Heer hen heeft verlost uit de handen van de duivel; anderen lijken dat niet te weten, of althans, dat blijkt niet of nauwelijks uit de woorden die ze spreken. Ze spreken negatief over zichzelf, zelfveroordeling, schuld… Het klinkt alsof ze zich niet bewust zijn dat de Redder hen heeft bevrijd. Zelf ben ik er net als zij diep van doordrongen hoe mijn hart en mijn leven eruit ziet zonder Jezus – maar dat was hoe ik eraan toe was voordat Jezus in mijn leven kwam. Geloof me, ik weet wat het is om in handen van de duivel te zijn – en daar wil ik nooit meer terechtkomen. Door wat de bijbel zegt, weet ik ook dat het bloed van Jezus ervoor zorgde dat ik uit de handen van de duivel ben verlost, en in handen ben gekomen van de Goede Herder. Jezus zei over de gelovigen:

 

Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken.

(Johannes 10:28).

 

Dat was de grote overgang – de duivel moest mij loslaten gaan en me laten overgaan in de handen van God.

 

Merk echter wel op dat deze overgang alleen maar effectief is en ons voordeel oplevert, als we één ding doen, namelijk ‘zo spreken…’. Laten zo spreken wie de Heer bevrijd heeft uit de hand van de vijand. Als je verlost bent, spreek dat dan uit: ,,Ik weet: Hij heeft mij gered!” Als je het niet uitspreekt, is je verlossing niet effectief. Het is door het woord van je getuigenis dat Jezus’ bloed effectief wordt.

Zoals jullie gisteren hebben gemerkt, zijn we per januari begonnen met ‘Gods levende Woord’, het 365-dagen dagboek van DPM. Het is ingedeeld in weekthema’s, zodat we in periodes van één of enkele weken thema’s meer kunnen uitdiepen; denk aan onderwerpen als Gods Vaderschap, genade of wet, vergeving, zegen of vloek, Gods stem verstaan, etc. Kenmerkend voor Derek Prince beginnen we echter bij de absolute basis: de verlossing door Jezus’ bloed.

Door Jezus’ bloed zijn we verlost, vrijgekocht, van ons oude, slechte leven zonder God, en van de gewoonten die daarbij hoorden. Verlost uit de greep van satan en van de veroordeling die de zonde brengt. Zoveel christenen lopen – ondanks hun redding – toch nog onder een juk van schuld door de zonde. Maar Romeinen 8:1 leert ons dat dit niet hoeft: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Chistus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ook hoeven we door Jezus niet langer open te staan voor de aanvallen van de grote verslinder en verwoester die ons steeds weer verleidt tot zonde, want Hij heeft ons teruggekocht uit het invloedsgebied van satan – bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Maar hoe heeft Hij ons teruggekocht?

U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1: 18,19)

We zijn verlost door het kostbare bloed van Jezus Christus. Jezus was zonder vlek, zonder erfzonde, zonder rimpel, zonder persoonlijke zonde. Hij was het zondeloze Lam van God, die de zonden van de wereld heeft weggenomen. Het is door zijn bloed dat wij zijn verlost. Geen andere prijs was hoog genoeg om onze verlossing te kopen, maar Jezus gaf zijn leven, om ons terug te brengen in het volle leven van God!

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Jezus, het zondeloze Lam van God, mijn zonden heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel.
Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik verklaar dat ik door zijn bloed ben overgegaan uit de hand van de vijand in de hand van de Heer. Alle schuld, veroordeling en negativiteit die hoorden bij mijn leven onder invloed van de vijand, heb ik achtergelaten. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel. Amen.
Bron:Spiritual Conflict Series, vol. 3; God’s people triumphant/ Spiritual weapons – the blood, the Word, our testimony (CD)

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email