3 oktober: Gods herstel voor zijn volk

 

DPM_logo

 

Weektekst:

Bid voor de vrede van Jeruzalem: wie Israël zegent, zal gezegend worden.

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het wie u liefhebben goed gaan.
(Psalm 122:6)

Gods herstel voor zijn volk

3 oktober

De roep om te bidden voor Jeruzalem gaat uit naar iedereen die de Bijbel aanvaardt als Gods gezaghebbende Woord. Hij verwacht van al zijn kinderen, uit elk land en van iedere achtergrond, dat zij bewogen zijn over de vrede van die ene stad: Jeruzalem. Daar is een praktische reden voor. Gods einddoel met dit tijdperk vindt haar climax in de vestiging van zijn koninkrijk. Iedere keer dat we de woorden bidden:
Uw koninkrijk kome, verbinden we onszelf met dat doel (zie bijvoorbeeld Matteüs 6:10).

 

We moeten echter onthouden dat het gebed verder gaat met: Uw wil geschiede zowel op aarde als in de hemel (Matteüs 6:10). Het is op aarde dat Gods koninkrijk gevestigd zal worden. Zijn koninkrijk is nog onzichtbaar met menselijke ogen, maar het is niet vaag of een soort atmosfeer. Het zal uiteindelijk een tastbaar, aards koninkrijk zijn. De hoofdstad en het centrum van Gods koninkrijk op aarde zal de stad Jeruzalem zijn. De uitvoering van Gods rechtvaardige regering zal uitgaan van Jeruzalem tot het einde van de aarde. Als reactie daarop zullen de gaven en de aanbidding van deze volken terugstromen naar Jeruzalem. De vrede en de voorspoed van alle naties hangt dus af van de vrede en voorspoed van Jeruzalem. Totdat Jeruzalem haar vrede binnengaat, kan geen enkel land op aarde ware, voortdurende vrede ervaren.

Aan ieder die Gods oproep om Jeruzalem lief te hebben hoort, geeft God een bijzondere, kostbare belofte. Het zal hen goed gaan (Psalm 122:6). Het woord ‘goed’ stijgt ver uit boven het materiële. Het beschrijft een diep, innerlijk welzijn; een vrijheid van zorgen en angst. Als we onszelf verbinden met Gods plan door te bidden voor Jeruzalem, ervaren we een voorsmaak van zijn vrede. Een gevoel van innerlijke rust en vrede is voor hen die temidden van alle onrust op de wereld, zichzelf actief verbinden met Gods plan om zijn volk te herstellen.

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die Israël liefhebben. Als ik bid voor Gods doel zijn volk te herstellen, ervaar ik bijzondere vrede. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie u liefhebben goed gaan. Amen.

Bron: Zegeningen uit de Psalmen (Boek)

 
Zegeningen uit de Psalmen

 
 
‘Zegeningen uit de Psalmen’ 
Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email