3 september: God kent mij door en door

 

DPM_logo

 

Weektekst:

Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik Hem erom vraag.

Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.
(Matteüs 6:8)

God kent mij door en door

3 september

God kent ons door en door. Zelfs zo goed dat Hij weet hoeveel haren er op ons hoofd groeien (zie Matteüs 10:30). In Psalm 139 schrijft David vol ontzag en verbijstering:

HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U doorziet van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie HEERE, U weet alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt uw hand op mij. Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw Geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? (vers 1-7).

Bedenk wat David hier zegt: God doorziet van verre onze gedachten. Een man ontving ooit een openbaring van God, en vertelde dat de engel die hem die openbaring bracht, tegen hem zei: ,,De gedachten van een mens klinken in de hemel net zo luid als de stemmen van de mens op aarde.” Dat is een schokkende gedachte – elke gedachte is transparant en hoorbaar in de hemel. Maar het is ook de kern van wat David hier schrijft.

Als we hierover nadenken, moeten we David wel nazeggen: Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. David vroeg: Waar kan ik uw Geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Hier zien we de sleutel om te begrijpen hoe God alles weet in het hele universum, namelijk door zijn Geest. De Geest van God gaat door het hele universum heen; er is geen plaats waar Hij niet aanwezig is. Door zijn Geest weet God alles wat wij weten, en nog veel meer. Hij weet dingen die wij nooit kunnen weten, zoals het aantal haren op ons hoofd.
Dank U Vader, dat U mij helemaal kent. Ik proclameer dat God door zijn Geest alles over mij weet, en zelfs nog meer. Mijn hemelse Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. 

Bron: Secure in God’s choice, part 1 (CD)

 

Lees ook: Veilig bij God. Een boekje, dat ook als audio-boek op cd verkrijgbaar is, waarin Derek Prince uitlegt waarom alleen bij God eeuwige, blijvende veiligheid en zekerheid te vinden is.  

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email