30 augustus: De werking van krachten (2)

DPM_logo

Thema: De gaven van de Geest

Werking van krachten (2)

30 augustus

Ongeveer in dezelfde tijd dat God me leidde in het bidden voor genezing, leidde God mij ook in een andere bediening, die ik eveneens ging zien als een toepassing van de ‘werking van krachten’. Hij begon me te gebruiken om in het openbaar demonen uit te werpen, in lijn met Jezus’ bekende woorden vlak voor Zijn hemelvaart, uit Marcus 16:17-18:Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

 

Er waren mensen die bezwaar maakten tegen het lawaai en de wanorde die vaak gepaard gingen met deze bediening. Maar in de evangeliën las ik dat de bediening van Jezus ook vaak gepaard ging met dergelijke manifestaties, dus besloot ik ermee door te gaan. In de daarop volgende jaren heb ik duizenden mensen wonderbaarlijk bevrijd zien worden van demonische onderdrukking. Als we verlangen naar een onbelemmerde werking van de gaven van de Heilige Geest, dan moeten we onszelf soms losmaken van onze gevestigde ideeën over hoe we ons zouden moeten gedragen ‘in de kerk’.

Een andere sleutel tot het uitoefenen van geestelijke gaven is gevoeligheid te ontwikkelen voor de Heilige Geest en ruimte voor Hem te maken, zodat Hij kan bewegen waar en wanneer Hij wil. Op een keer waren Ruth en ik aan het lunchen met een christelijk echtpaar. De vrouw vertelde dat ze een genetische afwijking had waardoor haar lichaam bepaalde aminozuren niet kon verdragen. Haar hersenen werden geleidelijk aan, maar steeds sneller, afgebroken.

 

Haar man moest weg naar een volgende afspraak en wij liepen met deze vrouw terug naar haar appartement. Op de parkeerplaats stonden we stil om afscheid te nemen, maar door een aandrang van de Heilige Geest zei Ruth: ,,Laat me voor u bidden.” Na het gebed vertrokken we. Ongeveer drie weken later vertelde haar man ons dat zijn vrouw volkomen genezen was. Dit werd later bevestigd in hetzelfde ziekenhuis waar ze het slechte nieuws over haar afwijking had gekregen. God had één plaats en één moment vastgesteld waarop Hij Zijn genezing beschikbaar maakte. Omdat Ruth gereageerd had op het signaal van de Heilige Geest, kwam er genezing en werd God verheerlijkt.

 

***Het is belangrijk dat we leren gevoelig te worden voor de stem van de Heilige Geest, zodat we de momenten leren herkennen, waarop God ons gebruiken wil om gehoor te geven aan de Grote Opdracht die Hij ons als gelovigen gaf, vlak voordat Hij ten hemel voer.

Heer Jezus, ook ik wil gehoor geven aan uw Grote Opdracht en in de kracht van Uw Geest functioneren – gevoelig zijn voor de stem van Uw Geest – om mensen te genezen en in de vrijheid te leiden in Uw naam! Wilt U me hiervoor bekwaam maken, Heer, zodat ik een bruikbaar instrument ben in Uw handen. 


Als je wilt leren wat de Bijbel zegt over de gaven van de Heilige Geest, lees dan het boek ‘Gaven van de Geest‘.
DPM Wereldwijd…

30 augustus – CHINA

De satellietservice van GoodTV in Taiwan voorziet de gelovigen in China van Dereks programma’s in het Chinees. Een van de luisteraars reageerde hartelijk dat het een zegen voor hem was dat de materialen nagesynchroniseerd waren in het Chinees. Hij complimenteerde Derek zelfs dat hij Chinees had geleerd (zich niet realiserend dat iemand anders de vertaling deed)! Bid dat velen aangetrokken worden door deze satellietservice, als een manier om toegang te krijgen tot Dereks onderwijs.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email