30 oktober: Veroordeling en schuld afschudden

 

 
DPM_logo

Weektekst:

Ik zal vrijmoedig dichtbij de troon van genade komen

Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
(Hebreeën 4:16)

Veroordeling en schuld afschudden

30 oktober

Het is belangrijk dat we bij God komen zonder gevoelens van schuld en veroordeling; met andere woorden: vrijmoedig. Want:
Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord (Psalm 66:18).

 

Als ik in mijn hart ongerechtigheid koester, dan kom ik dus tot God met een bewustheid van iets dat mij veroordeelt. Iedere keer dat ik probeer in geloof tot God te komen, herinnert satan me weer aan iets dat niet goed zit en waar niet mee is afgerekend – misschien een onbeleden zonde, of een beleden zonde die nog nazeurt omdat ik nog geen volledige vergeving heb ontvangen door twijfel of ongeloof. Daarom ben ik voortdurend met dit stuk onrecht in mijn hart bezig. En als ik tot God kom met veroordeling in mijn hart, ontvang ik niet waarvoor ik bid.

Daarom moet ik die bewustheid van zonde uit mijn hart verwijderen. Dit kan door geloof. In de Bijbel staat: Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). We kunnen met onze zonden niets anders doen dan ze belijden, ons ervan bekeren en God vertrouwen dat Hij ons vergeeft en reinigt zoals Hij heeft beloofd. Daarna moeten we ons niet meer druk maken om die zonde. Helaas zijn er vele, vele christenen die, ondanks dat ze hun zonden hebben beleden en vergeven zijn, toch nog onder schuld blijven zitten. Maar in Psalm 66 staat dat als je je daar druk om blijft maken, God onze gebeden niet zal horen.

De psalmist gaat gelukkig verder: Maar zeker, God heeft naar mij geluisterd (vers 19). De dichter stijgt uit boven satans poging om hem te veroordelen en zegt: God heeft naar me geluisterd. Waarom hoort God ons? Omdat we in de naam van Jezus tot Hem komen. Met lofprijs en dankbaarheid voor Jezus’ ofer aan het kruis, waar Hij alles gedragen heeft, komen we bij de troon van genade. Daarom worden we niet veroordeeld.

Dank U Heer, dat ik vrijmoedig dicht bij U mag komen. Ik schud elke poging van satan om mij te veroordelen van mij af, en ik verklaar dat God mij heeft gehoord omdat ik tot Hem kom in de naam van Jezus. Ik zal vrijmoedig dicht bij de troon van genade komen. Amen.

Bron: Praying to change history: seven basic conditions for answered prayer (CD)

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email