30 september: Geloof komt door het horen

Thema: Wat hoor je?

Geloof komt door het horen        

30 september

In Romeinen 10:17 staat: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God. (In de NKJV: Zo komt dan het geloof door het horen, en het horen door het Woord van God). Die stelling is van groot belang: ,,Geloof komt…” Je hoeft nooit zonder geloof te zitten. Als je verstoken bent van geloof, dan kun je het krijgen. Hoe? Door te horen. Wát te horen? Het Woord van God.

In verband hiermee wil ik een heel belangrijk principe noemen: Niet alleen geloof komt door het horen, maar ook ongeloof komt door het horen! Paulus zegt dat tegen de jonge Timoteüs als hij hem instructie geeft hoe hij een succesvol leven als christen kan leiden. Maar ontwijk het onheilig, leeg gepraat. Want zij die zo spreken, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal uitzaaien als kanker. (2 Timoteüs 2:16-17)

 

Paulus zegt dat als je je geloof wilt behouden, je niet moet luisteren naar ‘goddeloos geklets’ (vertaling NIV). Als je er wél naar luistert, dan zal het binnenkomen in je hart en verstand, en het zal je geloof wegvreten, precies zoals kanker het gezonde weefsel van een lichaam wegvreet. Ontwikkel, in plaats daarvan, het vermogen om goed te horen, zowel in wát je hoort als hoé je hoort. Geloof komt door het horen van Gods Woord.

Kies als logische voorzorgsmaatregel ook je vrienden en kennissen met zorg uit, omdat zij degenen zijn die je het meest zult horen. Je wilt luisteren naar mensen die iets goeds te vertellen hebben, niet naar dingen die je geloof onderuit halen.

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? (2 Korinthe 6:14)

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want het is zelfs schandelijk te vertellen wat heimelijk door hen gedaan wordt.(Efeze 5:11-12)

Trek niet op met mensen die vunzige of grove taal uitslaan, of die zich slecht gedragen. Het zal je geestelijk vergiftigen. Als tegenhanger van deze dingen adviseert Paulus: Vlucht weg van de slechte verlangens van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede, samen met hen die de Here aanroepen vanuit een rein hart (2 Timoteüs 2:22, NIV). Met andere woorden, als je de goede dingen najaagt, doe dat dan in het juiste gezelschap, met mensen die eveneens de Heer aanroepen vanuit een zuiver hart.

Heilige Geest, wilt U mij leiden in de contacten en gesprekken die ik heb met andere mensen? Wilt U mij leren om onheilig en leeg gepraat te ontwijken, en te jagen naar trouw, liefde en vrede, samen met anderen die de Here aanroepen vanuit een rein hart.

Dank U wel, Vader, dat ik nooit geloof tekort hoef te komen, maar dat ik geloof mag ontvangen door Uw Woord te horen.

Meer inspiratie over de enorme kracht van de woorden die we horen (en uitspreken) vind je in Dereks studie ‘Woorden’, te lezen op onze website.
DPM Wereldwijd…

PERU/BOLIVIA

Bid om de duidelijke leiding van de Heer voor de leiders van het kantoor in de V.S. voor wat betreft de productie van Dereks radioboodschappen in de Quechuaanse taal, voor de Quechua bevolking. Bid dat de Heer de juiste vertaler aanwijst voor dit project.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email