31 januari: Ga jij door naar de volgende stap?

 

 
DPM_logo

 
Thema: God wil alles
_________________________________________________________________________

Ga jij door naar de volgende stap?

31 januari

We kijken tot slot nog even terug naar de vijf stappen van toewijding. Wat liet Abraham allemaal los?

– Zijn thuisland – Ga op weg in gehoorzaamheid.
– Zijn vader – Afrekenen met alles wat je vasthoudt uit het verleden.
– Zijn neef – De versluiering wordt weggenomen en je ziet je beloofde land als je stappen zet in volledige gehoorzaamheid.
– De zoon die hij nooit had moeten krijgen – Afscheid nemen van je werken in eigen kracht. Eerlijk zijn over je fouten. Hoe pijnlijk ook.
– De zoon die God hem gegeven had – Totale overgave.

 

Wat is het verhaal? Werkelijke toewijding en overgave gaat steeds verder en kost je alles. En op die plaats kom je niet in één dag. Als God direct aan het begin aan Abraham verteld had wat Hij zou vragen aan het einde van de reis, dan was hij misschien niet eens op weg gegaan, of wel?

Uiteindelijk is er maar één vraag: Vertrouw je God werkelijk? Hij heeft je lief, Hij geeft zoveel om je, en Hij weet zoveel beter dan jij wat goed voor je is.

Neem op dit moment even de tijd om je te richten op God en na te denken over twee vragen:

Welke toewijding houd ik nog achter, wat houdt mij nog terug om door te reizen naar het Beloofde Land? 

Sommige lezers hebben een fout gemaakt, en houden nu nog vast aan een Ismaël. Je laat hem niet los. En het dreigt je hele leven en gezin te vergiftigen. Als je dit herkent, dan weet je ook dat God je vraagt om een toewijding, een diepere toewijding dan waar je tot vandaag toe bereid was. Durf je te zeggen: ,,Heer, hier is het. U mag het hebben!”?

Als je antwoord hebt op deze vragen en je geeft het terug aan God, dan ben je een cruciale stap vooruit gekomen in je geestelijke wandel!

_________________________________________________________________________
Heer, dank U wel dat U altijd wilt dat ik vooruit kom in mijn geestelijke wandel met U. Daarom wijd ik me helemaal toe aan Uw plan Heer, en geef me helemaal aan U over. Het is zo bevrijdend, te weten dat U een veel groter plan voor mij heeft dan ik me kan voorstellen, en dan ikzelf ooit zou kunnen verzinnen. Ik prijs Uw naam en wil dat U verheerlijkt wordt in mijn leven. 

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 

DPM Wereldwijd…

31 januari – NEDERLAND

Bid om bescherming van de ‘goede doelen’ status van DPM: veel wettelijke regels zijn veranderd en worden momenteel herzien.
Bid voor het huidige uitgebreide project van de volledige heruitgave van ‘De Pijlers’ en de Bijbel Correspondentie Cursus.
Bid om een goede gezondheid en om bescherming voor de staf en de vrijwilligers, in het bijzonder voor Ivar en Marly, die het werk van DPM combineren met de uitdagingen van het pleegouderschap.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email