31 mei: Eén met Christus

Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem (1 Korinthe 6:17).
Het woord ‘verbindt’ staat in de voortgaande tegenwoordige tijd. Met andere woorden: ,,Wie zich voortdurend met de Heer verbindt, is één met Hem.” Er is een geestelijke eenheid met God, die parallel loopt met de lichamelijke verbinding tussen een man en een vrouw. Dat is hoe het in de Bijbel staat. Die geestelijke eenheid is zo echt, zo intiem, dat de gelovige zich met God kan verbinden zodat hij één wordt met Hem.

Net zoals Jezus één is met de Vader, zo kunnen gelovigen één zijn met de Zoon:

Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest.

Ik wil opnieuw benadrukken dat het hier niet gaat om een eenmalige gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. Het is iets wat steeds blijft doorgaan. Jezus leefde voortdurend in eenheid met zijn Vader. Als deze eenheid ooit verbroken zou worden, wat echter nooit gebeurde tot Hij aan het kruis hing, zou Hij zijn leven hebben verloren. En jij en ik leven geestelijk alleen op het moment dat we in die voortdurende eenheid leven met de Zoon, Jezus Christus, leven. Door Gods genade is dat echter voortdurend zo. In eenheid leven met Hem betekent dat we één geest met Hem zijn.

De belangrijkste activiteit van de menselijke geest is eenheid met God. Het is het enige deel van de mens dat direct contact kan hebben met God. Dat is het enorme voorrecht dat we hebben, dat onze geest in eenheid kan leven met God en met Hem kan communiceren.
Wij moeten in deze eenheid met Christus leven, zoals Hij zijn leven leefde in voortdurende eenheid met de Vader. Zorg dat je niet ‘teert’ op een ervaring van gisteren, maar dat je vandaag en iedere dag opnieuw, leeft vanuit jouw bovennatuurlijke, geestelijke eenheid met Christus.
Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik leef in eenheid leef met Christus – en dat we één geest zijn. Jezus werd door de dood afgesneden, zodat ik voor eeuwig met God verbonden kan zijn. Amen.
Bron:Spiritual Conflict, vol. 2: God’s secret plan unfolds: God’s purpose for the new race (CD)

Als je meer wilt leren en horen over het leven in gemeenschap met God, luister dan naar de studie ‘Wandelen met God’, waarin Derek Prince beschrijft hoe jouw waarden en prioriteiten in lijn kunnen komen met die van God.

(40 dagelijkse overdenkingen, verkrijgbaar als boek of op cd.)
Klik hier voor meer informatie en bestellen

 

 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email