4 januari: De bescherming van de Almachtige

Psalm 91 is door sommigen wel eens de psalm van het atoomtijdperk genoemd. Dit lied van David spreekt over een volmaakte bescherming tegen elke vorm van kwaad, gevaar en pijn – hoe het ook komt, op wat voor manier en op welk tijdstip dan ook. Laten we de eerste twee verzen van deze bekende psalm eens bekijken:

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de Almachtige (vers 1).

Het woord ‘overnachten’ wordt vaak vertaald met ‘verblijven’, maar is hier vanuit het Hebreeuws heel correct vertaald: dit woord wordt meestal gebruikt om het doorbrengen van de nacht aan te duiden. Zo vertelt dit vers ons dus dat de ware gelovigen tijdens enorme duisternis, de nachtmerries die het leven soms kan brengen, toch onder de schaduw of de bescherming van de Almachtige verblijven. Er staat niet dat gelovigen niet door moeilijkheden en perioden van duisternis heen zullen moeten – er staat dat we in die perioden schuilplaats en bescherming kunnen vinden bij de Almachtige. Vers 2 vervolgt met de woorden:

Ik zeg tegen de HEERE: mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.

Hier zien we de toegangspoort, de entree tot de volmaakte bescherming die in de rest van deze psalm wordt geopenbaard. Wat is die poort? Het is jouw getuigenis: Ik zeg tegen de Heere… Gisteren zagen we al het enorme belang van onze belijdenis – toen in het verband met onze redding en het vrij komen schuld en aanvallen van de boze. Vandaag, in verband met het schuilen bij God, is het recept hetzelfde: je moet het uitspreken. Doe je dat wel eens? Spreek je wel eens uit naar God: ,,Heer, U bent mijn toevlucht en mijn burcht! U bent mijn kracht en ik vertrouw op U!” Als je niets zegt, dan ontvang je ook niets. Het vraagt moed om alles wat volgt in psalm 91 uit te spreken. Maar alleen zij die dit doen, hebben het Bijbelse recht om te leven in de bescherming van de Almachtige, zelfs als het duister en moeilijk is om je heen. Het is het woord van ons getuigenis dat de beloften van Gods Woord effectief maakt.

Zoals jullie gisteren hebben gemerkt, zijn we per jauari begonnen met ‘Godslevende Woord’, het 365-dagen dagboek van DPM. Het is ingedeeld in weekthema’s, zodat we in periodes van één of enkele weken thema’s meer kunnen uitdiepen; denk aan onderwerpen als Gods Vaderschap, genade of wet, vergeving, zegen of vloek, Gods stem verstaan, etc. Kenmerkend voor Derek Prince beginnen we echter bij de absolute basis: de verlossing door Jezus’ bloed.

Door Jezus’ bloed zijn we verlost, vrijgekocht, van ons oude, slechte leven zonder God, en van de gewoonten die daarbij hoorden. Verlost uit de greep van satan en van de veroordeling die de zonde brengt. Zoveel christenen lopen – ondanks hun redding – toch nog onder een juk van schuld door de zonde. Maar Romeinen 8:1 leert ons dat dit niet hoeft: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Chistus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ook hoeven we door Jezus niet langer open te staan voor de aanvallen van de grote verslinder en verwoester die ons steeds weer verleidt tot zonde, want Hij heeft ons teruggekocht uit het invloedsgebied van satan – bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Maar hoe heeft Hij ons teruggekocht?

U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1: 18,19)

We zijn verlost door het kostbare bloed van Jezus Christus. Jezus was zonder vlek, zonder erfzonde, zonder rimpel, zonder persoonlijke zonde. Hij was het zondeloze Lam van God, die de zonden van de wereld heeft weggenomen. Het is door zijn bloed dat wij zijn verlost. Geen andere prijs was hoog genoeg om onze verlossing te kopen, maar Jezus gaf zijn leven, om ons terug te brengen in het volle leven van God!

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Jezus, het zondeloze Lam van God, mijn zonden heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel.
Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik verklaar dat ik door zijn bloed leef onder de bescherming van de almachtige God. U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied! Bij U ben ik veilig. Amen.
Bron:Spiritual Conflict Series, vol. 3; God’s people triumphant/ Spiritual weapons – the blood, the Word, our testimony (CD)

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email