4 juni: Wees voorbereid: de strijd komt!

DPM_logo

Thema: De volledige wapenrusting…
________________________________________________________________________

Wees voorbereid: de strijd komt!

4 juni  

Tot nu toe hebben we gezien dat het slagveld of strijdperk van de geestelijke strijd plaatsvindt in het denken van de mens. Satan heeft bolwerken van vooroordeel en ongeloof opgeworpen in ons denken, om zo te verhinderen dat we (op allerlei gebieden) de waarheid van het Evangelie ontdekken, die ons vrij zal maken. God heeft ons de taak gegeven deze ‘mentale burchten’ neer te halen, zodat wij zelf en andere mensen om ons heen verlost worden van satans misleiding, Christus kunnen leren kennen en ons/zich aan Hem onderwerpen.

 

In hoeverre wij deze opdracht van God kunnen uitvoeren, hangt vooral af van twee belangrijke factoren. Ten eerste, dat we duidelijk vanuit de Bijbel zien en aannemen dat Jezus satan definitief en totaal voor ons verslagen heeft aan het kruis, en dat het nu onze verantwoordelijkheid is om te gaan leven naar de overwinning die Jezus al heeft behaald. De tweede factor is dat we goed gebruik maken van de geestelijke wapens waarmee God ons heeft toegerust. Deze wapens zijn te verdelen in twee categorieën: verdedigingswapens en aanvalswapens. De komende periode zullen we naar al deze wapens gaan kijken, met als uitgangspunt Efeziërs 6:13-17:

 

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.    

 

Aan het begin van dit gedeelte zegt Paulus: Neemt daarom de (hele, HSV) wapenrusting Gods… In vers 13 geeft Paulus een belangrijke reden aan: om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Merk op dat er staat: ..in de boze dag. Ik denk niet dat hiermee de grote verdrukking bedoeld wordt, of de een of andere profetisch voorspelde ramp die over de wereld gaat komen (hoewel ik zeker geloof dat er rampen zullen komen). Ik geloof dat in deze context ‘de boze dag’ iets is waar iedere christen mee te maken krijgt. Dit is de dag dat hij of zij de machten van de duisternis zal moeten confronteren, het moment dat zijn of haar geloof op de proef wordt gesteld, en waarin allerlei vormen van tegenstand of problemen op zijn weg zullen komen.

 

Paulus laat er geen twijfel over bestaan óf we die boze dag tegemoet zullen moeten treden. We hebben geen keus. Het staat vast. Ik moet altijd denken aan de gelijkenis die Jezus vertelde over de twee mannen die hun huis bouwden. De dwaze man bouwde zijn huis op het zand; de wijze zijn huis op de rots. Het huis van de domme man stortte in, maar het huis van de wijze bleef staan. Het verschil tussen de twee huizen zat hem niet in de beproevingen die ze moesten doorstaan, want die waren voor allebei gelijk: wind, regen, storm en vloed. Het verschil zat hem in het fundament waarop ze waren gebouwd (zie lucas 6:47-49).

 

Niets in de Bijbel wijst erop dat ons als christenen dit soort beproevingen bespaard zal blijven. Daarom moeten we voorbereid zijn om de dag van beproeving aan te kunnen en de volledige wapenrusting aantrekken en gebruiken.

 

Paulus neemt als beeld de Romeinse legioensoldaat, en noemt zes stukken uitrusting die de soldaten destijds droegen:

 

1. de gordel van waarheid

2. het (borst-)pantser van gerechtigheid

3. de schoenen van bereidvaardigheid van het evangelie

4. het schild van geloof

5. de helm van het heil

6. het zwaard van de Geest

 

Als je al deze zes onderdelen van de uitrusting aandoet, ben je van top tot teen beschermd, met één uitzondering. Er is geen bescherming voor de rug. In een latere overdenking zullen we daarop terugkomen. We zullen komende dagen zien dat God ons heeft voorzien van bescherming voor ons hele bestaan.

________________________________________________________________________
Heer van de hemelse legers, dank U wel dat U mij niet onbeschermd en onbewapend hebt gelaten in het hemelse strijdtoneel, maar dat U mij volledig hebt toegerust en mijn arm sterkt voor de strijd. Help mij de komende dagen om mezelf goed te doordringen van de noodzaak van elk van de geestelijke wapens, om een strijder te zijn in Uw dienst! Amen!
 

________________________________________________________________________
Laten we vandaag de proclamatie uitspreken over de wapenrusting. Wist je overigens dat er nog vier andere proclamaties zijn die te maken hebben met geestelijke strijd en gebed? Deze belichten verschillende aspecten van dit zeer reële geestelijke conflict waar we mee te maken hebben. 

DPM Wereldwijd…

4 juni – SLOWAKIJE

Bid om een wijze en veilige verspreiding van het nieuwe boek ‘Life-Changing Spiritual Power’ en dat de kerkleiders ontvankelijk zijn als ze dit boek aangeboden krijgen voor de leiders van kleine groepen en voor nieuwe gelovigen.

Bid dat de gelovigen veranderd en toegerust worden door de kracht van Gods Geest en Woord.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email