4 maart: Gods Woord als rechter Woord als water

Thema: De tabernakel

Gods Woord als rechter en Gods Woord als water

4 maart

Vandaag kijken we naar twee andere functies van het koperen wasvat. Koper is altijd een beeld van goddelijk onderzoek en oordeel. God ziet je, er is niets voor Hem verborgen, alle dingen liggen open en bloot voor zijn ogen. In Johannes 12:47 en 48 zegt Jezus: 

En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, oordeel Ik hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem oordelen op de laatste dag.

 

Petrus schrijft dat God de Vader de rechter is (zie 1 Petrus 1:17). Johannes zegt dat de Vader het oordeel aan de Zoon heeft overgedragen (zie Johannes 5:22). Maar in Johannes 12 zegt Jezus: ,,Ik ga jullie niet beoordelen. Ik heb alle oordelen aan het Woord toegewijd.”

 

Het oordeel zal geveld worden op basis van de standaard van Gods Woord. Dat is de absolute standaard van goddelijk oordeel, en dit zegent ons met de mogelijkheid om onszelf te beoordelen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden (1 Korinthe 11:31). Door wie worden we dan niet geoordeeld? Door God. God zegt: ,,Als je jezelf beoordeelt door in de spiegel te kijken, hoef ik je niet te beoordelen.”

 

Ten derde is Gods Woord als water

Water vertegenwoordigt de reinigende werking van Gods Woord.

 

Zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, om de gemeente in al haar heerlijkheid voor zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos (Efeze 5:25-27).

 

Deze teksten gaan over het kruis waar Christus zichzelf offerde. Het is de wassing met het water van het Woord, waardoor Hij reinigt en heiligt wat Hij eerst verloste met zijn bloed. Houd dit in gedachten: Christus verloste de Kerk door zijn bloed, zodat Hij haar vervolgens kon reinigen met het water van Gods Woord. Heiligmaking, heiligheid en de vervulling van Gods wil in ons leven, zijn afhankelijk van het bloed dat vloeide aan het kruis, en het water van het Woord. Hen die bij het bronzen altaar kwamen, maar zich niet wasten in het wasvat, wachtte de doodstraf. Misschien ben je verlost door je geloof in Christus’ dood aan het kruis, maar als je je niet wast met het water van Gods Woord, kun je niet geheiligd worden. Jezus komt terug voor een Kerk die heilig en glorieus is geworden door zich te wassen met het water van Gods Woord. Dat is heel duidelijk. Iedere gelovige die niet het Woord van God bestudeert, zich eraan onderwerpt, het gehoorzaamt en ernaar leeft, kan niet verwachten dat hij klaar is voor de komst van Christus.

Dank U Jezus, dat Uw Woord niet alleen mijn spiegel is, maar ook mijn rechter, en dat U bent gekomen door bloed, maar ook door water (zie 1 Joh. 5:6). Door uw bloed ben ik gered en door het water van Uw Woord word ik voortdurend gereinigd en geheiligd, om rein en klaar te zijn voor Uw komst! Amen.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

De volgende proclamatie verwoordt prachtig die heerlijke, veelzijdige functie van Gods Woord in ons leven: De werking van Gods Woord. Spreek deze vandaag eens uit. Hij is deel van een serie van drie kaarten over Gods Woord: De kracht van Gods Woord; Ik gehoorzaam Gods Woord; De werking van Gods Woord.  

DPM Wereldwijd…
 

OOST EUROPA

Branislav en Claudia Cekan zijn de DPM-coördinatoren voor Oost Europa. Bid dat zij (en hun gezinnen) zullen wandelen in Gods wijsheid, voorziening, bescherming en tegenwoordigheid bij alles wat ze doen.

In maart en april zal Branislav door dit gebied reizen om alle DPM-zendingsdirecteuren te ontmoeten. Hij vraagt gebed dat hij gevoelig zal zijn voor de Heilige Geest, zodat hij profetische en inspirerende woorden met hen kan delen om hen te bemoedigen.

Bid voor deze leiders en hun zendingswerk, dat ze in 2015 krachtig voorwaarts gaan, als ze onvermoeibaar doorgaan met het verspreiden van Dereks onderwijs.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email