4 mei: Een schone lei

 

DPM_logo

 
 

Weektekst:

Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden.

In Hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1:14)

 

Een schone lei

4 juni

Eén van de meest wonderlijke aspecten van God is dat als Hij vergeeft, Hij niet slechts gedeeltelijk vergeeft. Hij vergeeft volledig. De profeet Micha schrijft dit onomwonden: 

Wie is een God gelijk aan U, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee (Micha 7:18,19). 

Is dat niet prachtig? Alles wat we ooit verkeerd  hebben gedaan – alles waardoor we ons schuldig voelen en elke beschuldiging die de vijand tegen ons inbrengt – vertreedt God onder zijn voeten and gooit Hij in de diepten van de zee. 

De bekende spreekster Corrie ten Boom merkte op dat als God onze zonden in de zee werpt, Hij er een bordje bijzet: VERBODEN TE VISSEN. Probeer nooit terug te keren om iets te laten herleven wat God al lang begraven heeft. Als God je heeft vergeven, dan ben je ook vergeven. Daar worden geen vragen meer over gesteld. Gods vergeving is volkomen. In Jesaja spreekt God tot zijn volk en zegt: 

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet (43:25, NBG). 

Als God ons vergeeft, dan wist Hij het getuigschrift daarvan uit. Het is schoon. Het is alsof datgene wat vergeven is, nooit heeft plaatsgevonden. Hij geeft ons niet alleen een schone lei, maar Hij wist het ook uit zijn eigen geheugen. Hij zegt letterlijk dat Hij onze zonden niet zal gedenken. 

En dat is niet omdat God last heeft van een slecht geheugen, maar Hij heeft de mogelijkheid om te vergeten. En als Hij vergeeft, dan vergeet Hij ook.

 
Dank U Heer voor uw vergeving. Ik proclameer dat Gods vergeving voor mij volkomen is: Hij heeft mijn zonden uitgewist en ik heb een schone lei. Help mij om hier diep van doordrongen te zijn Heer, en nooit te leven onder schuldgevoel. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.

Bron: Ik vergeef je (Boek)

 
Het kort, maar krachtige boekje 
Ik vergeef je! daagt je uit om de volmaakte vergeving die jijzelf ontvangen hebt, ook praktisch te maken naar anderen. Zoals God jou heeft vergeven, zo wil Hij dat jij anderen ook vergeeft. Worstel jij met wrok of onvergevingsgezindheid, lees dan dit simpele, geestelijke ‘doe-het-zelf-boekje om vrij te worden van je boosheid.  
 
€7,00
 
 ___________________________________________________________________
Gods levende Woord

 

Uit het boek: Gods levende woord  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email