4 mei: Logos, Gods volledige raad

Thema: Het luisteren naar Gods stem brengt geloof voort

Logos, Gods volledige raad

4 mei

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op een specifiek resultaat van het luisteren naar Gods stem, een resultaat van onschatbare waarde, namelijk geloof. Het luisteren naar Gods stem brengt geloof voort. Veel mensen verlangen naar meer geloof, worstelen om te geloven, en rennen van hot naar her om geloof te vinden, maar tevergeefs, omdat zij het geheim van geloof nog niet hebben ontdekt. Geloof komt door het luisteren naar Gods stem. Dit lezen we in Romeinen 10, vers 17:

 

 

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

 

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. (NBG)

 

Geloof komt dus door te luisteren, namelijk door het horen van het woord van Christus. Het is belangrijk te zien dat in de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, het Grieks, twee verschillende woorden worden gebruikt die in het Nederlands echter allebei vertaald worden met ‘woord’. Het zijn de woorden logos en rhema. Als we het verschil tussen deze twee woorden niet kennen, dan begrijpen we ook niet precies wat hier wordt gezegd. Het woord logos is één van de grote concepten in de Griekse taal. Ik heb Grieks gestudeerd vanaf mijn tiende jaar en ben bevoegd deze taal de doceren op de universiteit. Dat zeg ik alleen om aan te geven dat ik enigszins weet waar ik het over heb. Het woord ‘logos’ heeft allerlei betekenissen. Het betekent onder meer ‘verstand, raad, rede, bevattingsvermogen’. In de bijbel wijst logos vaak op de gedachten van God. Het is de volledige raad van God, zijn totale bedoelingen. Luister bijvoorbeeld naar wat David erover zegt in Psalm 119:89:

Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de hemelen. (NBG)

Een andere vertaling zegt:

Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.

Dat is Gods logos, zijn totale raadsbesluit. Het verandert nooit. Het is eeuwig en het overstijgt de tijd. Het is in de hemel en het staat vast. Van het begin tot het eind bevindt het zich daar, voor altijd en eeuwig.
Dank U wel, Heer, dat uw totale raadsplan, uw Woord, voor eeuwig vaststaat en zijn basis vindt in de hemel. Hier op aarde verandert alles voortdurend, maar uw Woord is voor eeuwig en vormt het fundament van mijn geloof, dat daardoor nooit zal wankelen.
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
Gebed voor DPM Wereldwijd… 
CAMBODJA

  • Bid om Gods zalving en bescherming voor Mr Ly Huy, de nieuwe DPM-coördinator in Cambodja, en voor ons vertaalteam dat is begonnen aan de vertaling van Dereks materiaal in de Khmer taal.
  • Dereks boeken De omwisseling en Als je het beste wilt van God zullen worden uitgedeeld tijdens bijeenkomsten op 11 en 12 mei voor 800 jongeren (van 18-35 jaar). Bid dat ze rijk gezegend worden door het onderwijs en dat velen gered zullen worden nadat ze het materiaal gelezen hebben.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email