4 november – Dorst naar God

Woord uit het Woord – dag 43
Zoals een hert schreeuw naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? (Psalm 42:2-3)
David spreekt hier over de dorst van zijn ziel. Hij zegt: ‘Mijn ziel dorst naar God’. Ik denk dat we allemaal wel weten wat het betekent om dorst te hebben. Voor mij persoonlijk is dorst een heel reëel begrip, omdat ik tijdens de Tweede Wereldoorlog drie jaar lang met het Britse leger heb doorgebracht in de woestijn van Noord Afrika – een dor, droog, dorstig gebied zonder water.
In die jaren hadden we vaak een tekort aan water. We hadden dorst en er was niets om onze dorst mee te lessen. Uit eigen ervaring weet ik dus  dat als je dorst hebt en er is geen water, er dan maar één ding belangrijk voor je is: aan water zien te komen, te drinken, je dorst te lessen.
Maar David spreekt over zijn relatie met God, die hij vergelijkt met fysieke dorst. Hij zegt: ‘Mijn ziel dorst naar God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?’
Weet je wat dat is: dorsten naar God? Heb je dat diepe innerlijke verlangen wel eens gevoeld, dat door niets anders vervuld kan worden dan alleen door God Zelf? Als dat zo is, dan wil ik je zeggen dat God op jou wacht. Je mag binnengaan om voor God te verschijnen. Dan zal de dorst in je ziel gelest worden. Alleen God Zelf kan dat doen.

Heer, deze dingen lezend weet ik: mijn ziel dorst naar U. Dank U Vader, dat door het heerlijke offer dat Uw Zoon Jezus heeft gebracht, ik nooit blijvend dorstig hoef te blijven, maar mijn ziel mag laven met Uw levende water! Amen.

 

DPM Wereldwijd
SYRIË
  • Bid dat de oorlog hier tot een einde komt, en dat de Kerk hier sterk is en open voor de Heilige Geest.
  • Midden november reist een zendingsteam naar Syrië; ze nemen voedsel, dekens en SD-kaarten met Dereks onderwijs mee voor de vluchtelingen.  Bid om veiligheid voor hen, en dat Dereks onderwijs velen zal zegenen en hen in staat stellen sterk te staan in hun geloof, en geen angst te hebben als gevolg van de oorlog.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email