4 oktober: Ontvang alleen wat je gegeven wordt.

Thema: Laat God voor je kiezen

Ontvang alleen wat je gegeven wordt

leaf-macro.jpg

4 oktober

Ik ben altijd diep onder de indruk geweest van een uitspraak van Johannes de Doper: Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen (in de Engelse vertaling: ‘ontvangen’), of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. (Johannes 3:27, NKJV)

 

Johannes’ discipelen kwamen hem melden dat degene die hij de Messias noemde, momenteel meer discipelen kreeg dan Johannes zelf, en ze verwachtten eigenlijk dat Johannes daarover wel kwaad zou worden. Maar hij zei eigenlijk alleen maar: ,,Nou en? Een mens kan niets ontvangen, tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt.” Vele predikers, gemeenten en religieuze groepen worden boos of jaloers, wanneer een ander meer gemeenteleden krijgt, meer bekeerlingen wint, of een grotere bediening heeft. Maar ik geloof dat we de houding van Johannes moeten ontwikkelen, en beseffen dat niemand iets kan ontvangen, tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt.

 

Op een bepaald moment in mijn bediening is die les heel erg voor me gaan leven. Ik dacht erover na en zei: ,,Heer, weet U wel zeker dat dat principe klopt? Ik zie heel veel mensen allerlei dingen krijgen, maar ik zie geen bewijs dat het ze uit de hemel gegeven is.” De Heilige Geest zei toen tegen me: ,,Er is een verschil tussen graaien en ontvangen.” Dat opende mijn ogen! Ik zag zoveel mensen, waaronder ook christenen, die bezig waren te graaien, te pakken wat je pakken kunt… Bovendien waren ze niet zelden gewetenloos en onzuiver in hun omgang met medechristenen en – in het algemeen – hun medemensen. Hun enige overweging was: Wat zit er voor mij in? En God maakte me duidelijk: ,,Dat is graaien. Wat je ook maar bemachtigt door het te grijpen, je zult het niet eeuwig houden!” Het enige wat je uiteindelijk zult behouden, is datgene wat je vanuit de hemel gegeven wordt. Dus waarom zou je al die moeite doen om dingen te graaien die je uiteindelijk toch niet kunt meenemen? Waarom kom je niet tot rust, hef je gezicht naar God en zeg: ,,Heer, wat wilt U mij geven?”

 

Jezus zei tot Zijn discipelen: Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Als we het Koninkrijk al hebben, waarom zouden we dan graaien? We bemachtigen het Koninkrijk niet door ernaar te graaien, maar we krijgen het omdat God er plezier in heeft het ons te geven. Laten we leren tot rust te komen en die graaiende houding af te leggen. Want zolang we zo’n houding handhaven, zijn we niet in staat te ontvangen wat God ons helemaal gratis aanbiedt.

 

In het Koninkrijk van God zeggen we: ,,Vader, wat heeft U voor me? Wat vindt U fijn om mij te geven?” Wat God wil geven, dat is het enige wat belangrijk is, en blijvend.

Vader, wilt U mij leren om alleen te ontvangen wat U mij vanuit de hemel geeft en nooit te gaan ‘graaien’. Wilt U mij leren om niet te vergelijken met anderen, of meer te willen dan wat U mij geeft. Dank U wel voor de ontspanning en vrede die het geeft als ik dat los kan laten.

 

Uit het boekje: Als je het beste wilt van God

Aansluitend op deze overdenking is het goed om even tijd te nemen om heel bewust in Gods rust te komen. Je zou hiervoor Psalm 139 kunnen lezen, of het eerste hoofdstuk van Efeze. Ook de proclamatie ‘Ik ben…’ is heel bemoedigend, omdat deze je herinnert aan alles wat de Heer Jezus voor jou is…

Ik ben

 

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde,

de eerste en de laatste, zegt de Here God, die is,
die was en die komt, de Almachtige. (1)
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)
Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt,
zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan
en voedsel vinden. (3)
Ik ben de Goede Herder en ik ken je en jij kent mij,
zoals de Vader mij kent, en Ik de vader ken,
en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je
te beroven, te slachten en te vernietigen.
Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed (4)
Ik ben het Brood van het leven;
als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben
en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen.
Ik ben het levende Brood
dat uit de hemel neergedaald is.
Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)
Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft,
zul je leven, zelfs als je gestorven bent. (6)
Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt,
zul je nooit in de duisternis wandelen,
maar je zal het licht van het leven hebben. (7)
Ik ben die Ik ben. (8)

  1. Openbaring 1:8, 22:13
  2. Johannes 14:6
  3. Johannes 10:9
  4. Johannes 10:14 en 10
  5. Johannes 6:35
  6. Johannes 11:25
  7. Johannes 8:12
  8. Exodus 3:14

DPM Wereldwijd…

ZUID AFRIKA

Bid voor de werkers die betrokken zijn bij het MegaVoice project, wat inhoudt: 500 uren onderwijs van Derek oploaden op de Mega Voice spelers voor Bijbelscholen en kerkleiders in Afrika. Bid voor het doorgaande vertaalwerk in verschillende Afrikaanse talen: Afrikaans, Xhosa, Tswana, Swahili, Hausa en Tigrinya (voor Eritrese kerken in Zuid Afrika).

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email