4 september: Trouw in het kleine

DPM_logo

Thema: Het proces van geestelijke groei

Trouw in het kleine

4 september

In 2 Petrus 1:5-7 benoemt de apostel zeven opeenvolgende fasen in de vorming van ons karakter als christen:

 

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde (voor iedereen).

 

Petrus begint met de waarschuwing dat er inzet (In het Engels staat hier ‘dilligence’, wat ook wel toewijding betekent) voor nodig is om dit proces met succes te doorlopen. In 2 Timoteüs 2:6 spreekt Paulus op een andere manier over hetzelfde principe: De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Zonder ijver, zonder hard werken, kan ons karakter als christen niet groeien en zich niet goed ontwikkelen.

 

Het proces dat Petrus beschrijft, kan vergeleken worden met het zaadje van een appelboom dat uitgroeit tot een rijpe appel. Het zaad is Gods Woord dat in het hart is geplant. Dit zaad brengt geloof voort. Geloof is de onmisbare basisvoorwaarde voor de verdere groei, die in zeven achtereenvolgende fasen plaatsvindt.

 

In 2 Petrus 1:5 vinden we de eerste fase: deugd. In de Engelse vertaling bestaat naast ‘deugd’ nog een andere uitdrukking die we in het Nederlands kunnen vertalen met ‘morele uitmuntendheid’ of ‘ethisch onberispelijk zijn’ (We kwamen dit in de eerdere serie overdenkingen over ‘De eerste mijl’ ook al tegen.) Maar het oorspronkelijke Griekse woord stond niet alleen voor moreel of geestelijk uitmunten. Het werd ook gebruikt voor allerlei alledaagse aspecten van het leven; pottenbakken, een schip besturen of fluit spelen bijvoorbeeld. Ik geloof dat in het Nieuwe Testament het woord ‘uitmuntendheid’ ook niet alleen betrekking heeft op geestelijke zaken, maar even zeer op alle mogelijke dagelijkse bezigheden.

 

Een leraar die tot Jezus komt zou een ‘uitmuntende’ leraar moeten worden. Een verpleegkundige zou een uitstekende verpleegkundige moeten zijn. Een christelijke zakenman zou voortreffelijk moeten zijn in zijn vakgebied en in ethisch handelen. In het leven als christen is geen ruimte voor onverschilligheid of luiheid, op welk gebied dan ook. Zelden of nooit geeft God iemand die (door laksheid of luiheid) mislukt is in zijn wereldse taken, een succesvolle geestelijke bediening.

 

Jezus zegt in Lucas 16:10: Wie trouw is in het minste (het alledaagse, het ‘aardse’), is ook in het grote (het geestelijke) trouw.

Heer Jezus, dank U wel dat Uw Heilige Geest mij toerust en aanmoedigt om trouw en accuraat te zijn in de kleine dingen. Dank U voor dat prachtige aspect van de vrucht van Uw Geest die zelfdiscipline heet; een vastberadenheid en getrouwheid die U mij geeft, en waarvoor ik altijd U de eer zal geven! Amen.

In de studie ‘De eerste mijl‘ gaat Derek dieper in op de accuratesse en betrouwbaarheid waartoe de Heer jou en mij oproept, als een kenmerk van Zijn karakter in ons leven.
– In het archief van de Dagelijkse Overdenkingen kun je deze studie ook vinden. 
DPM Wereldwijd…

4 september – ZUID AFRIKA

Op 5 en 6 september wordt het ‘Mission Fest’ gehouden.

Bid om nieuwe contacten die een hart hebben voor zending, en positief reageren op de mogelijkheid om te geven aan de projecten ‘boekenpakketten voor afgestudeerden’, ‘pakketten voor Bijbelschool-bibliotheken’ en aan het gevangeniswerk.

Bid om een goede respons op de nieuwe e-mail promoties van Dereks materiaal die naar boekwinkels

worden gestuurd.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email