5 april: Vrij van elke slavernij

Thema: Vier eisen voor aanbidders – 4. Je lichaam gewassen (II)

Vrij van elke slavernij

5 april

Het belang van het lichaam is het hoofdthema in 1 Korinthe 6. Heel wat christenen hebben een houding alsof het lichaam niet echt belangrijk is. De Bijbel laat echter iets anders zien. Het is niet Bijbels om klein of minderwaardig over je lichaam te denken of spreken.

 

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen. (1 Korinthe 6:12)

 

Het is geoorloofd om drie Magnum-ijsjes achter elkaar te eten, want alles is geoorloofd, maar het is niet nuttig. IJs, sigaretten en bijvoorbeeld koffie zouden mijn leven niet moeten beheersen. De Bijbelleraar Lester Sumrall zei: ,,De ochtenden dat ik het gevoel heb dat ik niet zonder een kop koffie kan, zijn de ochtenden dat ik geen koffie drink.” Dat is een verstandige beslissing. Als je van iets afhankelijk wordt, dan raak je er feitelijk aan verslaafd.

 

Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel die buik als dat voedsel tenietdoen. (1 Korinthe 6:13a)

 

Het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel, maar beide zijn niet permanent. Geniet ervan zolang je het hebt; maar besef: je zult ze niet voor altijd hebben.

 

**In vers 19 en 20 van de eerste Korinthebrief neemt Paulus ons nog iets verder mee:

 

weet u niet, dat Uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in U is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

 

De Bijbel leert duidelijk dat het fysieke lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat, toen Jezus stierf op het kruis en Zijn bloed vergoot, Hij niet alleen onze ziel en geest verloste, maar ook ons lichaam. Hij heeft ons in zijn geheel gekocht, met de prijs van Zijn vergoten bloed. We behoren Hem dus geheel toe – geest, ziel en lichaam. God heeft daarom ook echte belangstelling voor ons lichaam en Hij heeft er ook een specifiek doel mee. Het is de bedoeling dat ons lichaam een tempel is waar de Heilige Geest in woont.

 

In Handelingen 7:48 lezen we dat God (dus ook God de Heilige Geest) niet woont in een tempel die door mensenhanden is gemaakt. We kunnen voor God bouwen wat we willen, kerkgebouwen, synagogen of tabernakels, maar God gaat daar niet in wonen. God heeft gekozen om in het fysieke lichaam te gaan wonen van degenen die in Hem geloven en die Hem aanbidden. Daarmee zien we dus dat het lichaam van de gelovige een heel belangrijke functie heeft, namelijk een verblijfplaats zijn voor de Heilige Geest.**

Hemelse Vader, herinnert U mij voortdurend aan het feit dat mijn lichaam een tempel is voor Uw Heilige Geest. Vader als ik desondanks onder de macht ben van dingen die mij afhankelijk maken, leidt U mij dan in de vrijheid Heer. Ik wil helemaal van U zijn en ook door mijn Lichaam Uw naam verheerlijken en U aanbidden. Amen.

 
**Het stukje tussen asterixen is afkomstig uit het boekje ‘Vasten’ promozinnetje.

DPM Wereldwijd…
 

SYRIË

DPM blijft Bijbels en boeken van Derek Prince sturen naar verschillende delen van Syrië. Dit materiaal is een grote steun voor de gelovigen daar, die voortdurend aan onoverkomelijke beproevingen het hoofd moeten bieden. Na vier jaren van onrust, en met miljoenen mensen die hun huizen en land hebben verlaten, is er veel wanhoop en hopeloosheid. Bid dat Dereks onderwijs hen leven en bemoediging brengt.

Bid ook om de bescherming en leiding van de Heer voor de DPM-contacten in Syrië.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email