5 januari: Gekocht en betaald

Het woord ‘verlossing’ betekent ‘terugkopen’. Wij waren slaven, op satans slavenmarkt tentoongesteld om verkocht te worden aan wrede, overheersende meesters. De apostel Paulus schreef:

Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde (Romeinen 7:14).

In de Romeinse cultuur van zijn tijd stond een slaaf te koop op een blok, met een speer boven zijn hoofd die op de slaaf was gericht. Als iemand jou op die manier zag staan, wist hij dat jij als slaaf werd verkocht.

Als we dit beeld toepassen op Paulus’ uitspraak, dan zegt hij dus eigenlijk: ,,Mijn zonde is de speer boven mijn hoofd, waardoor ik ben gekenmerkt als slaaf die te koop staat op de slavenmarkt.” En dit geldt voor ons allemaal; precies zoals Paulus waren we slaven, te koop en tot beschikking van iedere wrede heerser, vanwege onze zonden.

Maar op een dag wandelde Jezus over de slavenmarkt, zag jou en mij en vele anderen en zei: ,,Ik koop ze.” Wat was de prijs? Zijn eigen bloed. Daardoor werden we vrijgekocht uit het rijk van satan en werden we Gods koninkrijk binnengebracht.
Een slaaf heeft geen keuze welk soort werk hij voor zijn meester zal gaan doen. Sommige slaven moeten koken, andere worden gedwongen tot prostitutie – dat is de keuze van de meester. Ook dat was onze situatie. Sommigen van ons waren misschien heel fatsoenlijke, respectabele slaven, maar we waren geen haar beter dan hen die smerige taken moesten vervullen. Veracht nooit prostituees of alcoholisten, want het was de keuze van hun wrede meester, die hen heeft gemaakt tot wat ze zijn – en jij en ik waren net zo zeer slaaf van de zonde. Satan besloot wat deze mensen zouden zijn, maar Jezus’ bloed verbrak satans grip op hun leven en zette hen vrij van alle vernietigende plannen van de duivel.

Zoals jullie gisteren hebben gemerkt, zijn we per jauari begonnen met ‘Godslevende Woord’, het 365-dagen dagboek van DPM. Het is ingedeeld in weekthema’s, zodat we in periodes van één of enkele weken thema’s meer kunnen uitdiepen; denk aan onderwerpen als Gods Vaderschap, genade of wet, vergeving, zegen of vloek, Gods stem verstaan, etc. Kenmerkend voor Derek Prince beginnen we echter bij de absolute basis: de verlossing door Jezus’ bloed.

Door Jezus’ bloed zijn we verlost, vrijgekocht, van ons oude, slechte leven zonder God, en van de gewoonten die daarbij hoorden. Verlost uit de greep van satan en van de veroordeling die de zonde brengt. Zoveel christenen lopen – ondanks hun redding – toch nog onder een juk van schuld door de zonde. Maar Romeinen 8:1 leert ons dat dit niet hoeft: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Chistus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ook hoeven we door Jezus niet langer open te staan voor de aanvallen van de grote verslinder en verwoester die ons steeds weer verleidt tot zonde, want Hij heeft ons teruggekocht uit het invloedsgebied van satan – bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Maar hoe heeft Hij ons teruggekocht?

U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1: 18,19)

We zijn verlost door het kostbare bloed van Jezus Christus. Jezus was zonder vlek, zonder erfzonde, zonder rimpel, zonder persoonlijke zonde. Hij was het zondeloze Lam van God, die de zonden van de wereld heeft weggenomen. Het is door zijn bloed dat wij zijn verlost. Geen andere prijs was hoog genoeg om onze verlossing te kopen, maar Jezus gaf zijn leven, om ons terug te brengen in het volle leven van God!

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Jezus, het zondeloze Lam van God, mijn zonden heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel.
Dank U Heer U mij in uw liefde heeft vrijgekocht. Ik proclameer dat ik uit satans koninkrijk ben teruggekocht en overgebracht in Gods koninkrijk – met zoveel anderen. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel. Amen.
Bron:Spiritual Conflict Series, vol. 3; God’s people triumphant/ Spiritual weapons – the blood, the Word, our testimony (CD)

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email