5 mei: “De belofte van mijn Vader”

DPM_logo

 

Weektekst:

Jezus werd tot een vloek gemaakt opdat wij

de zegen zouden kunnen binnentreden.


Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

(Galaten 3:13)

“De belofte van mijn Vader”

5 mei

Als een gelovige de gave van de Heilige Geest ontvangt, is dat niet afhankelijk van zijn eigen goede werken of inspanningen. Het is alleen afhankelijk van het volmaakte werk van verzoening dat Jezus tot stand bracht. Het komt tot ons door geloof, niet door werken, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof (Galaten 3:14).

 

Dit idee stemt overeen met de laatste woorden die Jezus tot zijn discipelen sprak, vlak voor zijn hemelvaart. En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden (Lukas 24:49). Jezus sprak hier over de doop in de Heilige Geest, die de discipelen tijdens het pinksterfeest zouden ontvangen.

 

De term ‘de belofte van mijn Vader’ geeft ons prachtig inzicht in het denken van God en zijn bedoeling met de gave van de Heilige Geest. Iemand heeft eens voorzichtig geschat dat de Bijbel maar liefst zevenduizend afzonderlijke beloften van God aan zijn gelovige kinderen bevat. Van al deze duizenden beloften, heeft Jezus er eentje uitgehaald als een unieke belofte: de belofte van de Geest.

 

Paulus noemt dit ‘de zegen van Abraham’ (Galaten 3:14), en verbindt deze belofte dus met het ultieme doel van God toen Hij Abraham voor zichzelf uitkoos. Toen God Abraham riep uit Ur, zei Hij: Ik zal u zegenen… en u zult tot een zegen zijn… en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (Genesis 12:2,3). En in het verloop van het verhaal bevestigt God dit doel vele malen: Ik zal u rijk zegenen… en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden(Genesis 22:17,18). Al deze beloften van God keken vooruit naar Paulus’ woorden in Galaten 3:14: De belofte van de Geest. Jezus vergoot zijn bloed aan het kruis om deze zegen beschikbaar te maken, de zegen die werd beloofd aan het zaad van Abraham.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus zijn bloed vergoot aan het kruis, om de zegen van Abraham beschikbaar te maken – die Hij ‘de belofte van de Vader’ noemde – en ik ontvang die gezegende belofte van de Heilige Geest. Jezus werd tot een vloek, opdat ik de zegen zou kunnen binnentreden. Amen.

Bron: De pijlers van het christelijk geloof (Boek)

In het boekje De Rijkdom van Pinksteren
beschrijft Derek Prince compact en inspirerend zeven heerlijke gevolgen van de doop in de Heilige Geest. Onder meer: dynamische kracht om te getuigen, een constant vuur van aanbidding in je hart, nieuw begrip van Gods Woord en rechtstreeks contact met de verheerlijkte Messias… 
 
€5,00 
Gods levende Woord 
 
Uit het boek: Gods levende woord
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email