5 oktober – De zegen van de slaap

Woord uit het Woord – dag 13
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. (Psalm 4:9)
Eén van die mooie openbaringen in de Bijbel, is dat de slaap een geschenk van God is voor Zijn beminden. En dus kon David te midden van spanningen en oorlog en alle dingen om hem heen die compleet verkeerd gingen, toch zeggen: ‘In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen’. Waarom kon hij dat? Omdat zijn veiligheid en rust afhankelijk was van de Heer. Niet van situaties, niet van zijn omstandigheden, niet van de verbroken beloften van mensen, maar van de eeuwige, onveranderlijke beloften van Gods eigen Woord.
Hij zei: Want U alleen Heer, doet mij wonen in veiligheid, in beschutting, in vrede. Daarom wist David dat hij ’s avonds vredig kon gaan slapen. Vandaag de dag zijn er zoveel mensen die deze blijde zekerheid missen. Ze liggen ’s nachts te woelen en te draaien, ze voelen zich gekweld, bezorgd, bang, verward… De problemen en zorgen van overdag achtervolgen hen ’s nachts.
Zullen we dit voorbeeld van David navolgen? Zullen we het besluit nemen om onze zekerheid en vrede bij God te zoeken, en te geloven dat door Hem in veiligheid en rustige vrede kunnen wonen? Dan kunnen ook wij zeggen: ‘In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen’. Dit is een slaapmiddel waar Gods zegen op rust.
Vader, dank U wel dat als ik in de schuilplaats van de Allerhoogste ben gezeten, ik zal vernachten in de schaduw van de Almachtige! Wat een zegen is het dat ik Uw kind ben en dat U mijn Vader bent! Ik prijs U voor Uw vrede en de grote gerustheid die ik vind in het vrezen van Uw naam! Amen.

 

DPM Wereldwijd
HONGARIJE
De beide conferenties van vorig jaar over het onderwerp ‘Man en Vader’, met mannen uit veel kerken, hebben zoveel enthousiasme teweeggebracht dat er ook voor deze maand een bijeenkomst is georganiseerd, gebaseerd op Dereks boek Waar het hart vol van is. Het doel is Dereks onderwijs bekend te maken bij kerken in heel Hongarije, zodat Gods Woord levens kan veranderen. Bid voor de laatste voorbereidingen; bid om een grote opkomst en om voorziening in alles wat nodig is.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email