6 april: Verheerlijk God met je lichaam

Thema: Vier eisen voor aanbidders – 4. Je lichaam gewassen (III)

Verheerlijk God met je lichaam

6 april

Vandaag blijven we nog even bij 1 Korinthe 6, en zoomen in op een specifiek aspect van ons lichaam als tempel van de Heilige Geest.

 

Het lichaam nu is niet voor de hoererij, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam. (1 Korinthe 6:13b)

 

De meeste christenen zeggen zonder aarzeling ‘amen’ op het eerste deel van dit vers, maar wat betekent het dat je lichaam voor de Heer is en de Heer voor je lichaam?

 

En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? (1 Korinthe 6:14, 15a)

 

Christus’ ledematen op aarde zijn onze lichaamsdelen. Dat zijn de gereedschappen waar Hij mee werkt.

 

Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verbindt, is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:15b-17)

 

Eerder in onze overdenkingen hadden we het over de eenheid tussen de menselijke geest en Gods Geest, in aanbidding. In deze tekst zien we opnieuw een directe parallel tussen enerzijds gemeenschap met een prostituee en anderzijds onze geestelijke relatie met de Heer. Hij of zij die zich in een liefdesrelatie (door aanbidding) verbindt met God, is één geest met Hem. Paulus drukt zijn waarschuwing nog wat sterker uit (zoals we ook gisteren al zagen):

 

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:18-20)

 

Seksuele zonden bevuilen het lichaam. Je bent niet van jezelf – en dat geldt ook voor je lichaam. Je lichaam is niet van jou – het is Gods eigendom. Het ultieme doel van je lichaam is dat het dient als een tempel, een woonplaats, voor de Heilige Geest. God woont in het fysieke lichaam van de verloste gelovige.

 

In de tijd waarin wij leven komt er via allerlei media voortdurend allerlei onreinheid op ons af. Het is belangrijk een hartsbesluit te nemen om je lichaam – dus ook je ogen – uitsluitend te lenen voor het verheerlijken van God.

Hemelse Vader, mijn hele lichaam, ook mijn ogen, zijn Uw eigendom en ik wil alleen U ermee aanbidden. Dank U wel dat U mijn ogen aanraakt, om alleen te zien wat U verheerlijkt, en me radicaal af te keren van de verleidingen en betoveringen van deze wereld. Amen.
Mocht het zo zijn dat je de beschreven verleidingen en gerichtheid op onzuivere, verkeerde seksualiteit herkent, spreek dan nog eens de proclamatie van gisteren uit, om jouw vrijheid te belijden op basis van het krachtige bloed van Jezus. Link naar proclamatie: ‘Vrij van slavernij’.
TIP: Mocht je toevallig iemand kennen die met verslaving of onreinheid worstelt, mail die persoon dan de overdenking van gisteren en vandaag door ter bemoediging!  
Mocht het zo zijn dat je de beschreven verleidingen en gerichtheid op onzuivere, verkeerde seksualiteit herkent, spreek dan eens de nieuwe proclamatie ‘Vrij van slavernij’ uit (hieronder), om jouw vrijheid te belijden op basis van het krachtige bloed van Jezus.
TIP: Mocht je toevallig iemand kennen die met verslaving of onreinheid worstelt, mail die persoon dan de overdenking van gisteren en vandaag door ter bemoediging!

Vrij van elke slavernij!

 

Ik ben geroepen om vrij te zijn. Ik misbruik die vrijheid niet om mijn eigen verlangens te bevredigen, maar dien anderen door de liefde van God. (Gal 5:13)

 

Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel

en dit bloed pleit voortdurend voor mij tot God in de hemel. (Efeze 1:7, Heb. 12:24)

 

Alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor mij, en ik zal mij door niets laten beheersen. (1 kor.6:12, NBV)

 

Opdat ik werkelijk vrij zou zijn, heeft Christus mij vrij gemaakt.

Ik sta vast in die vrijheid, en laat mij niet weer een slavenjuk opleggen. (Gal. 5:1, NBG/HSV)

 

Ik wandel door de Geest en ik zal beslist niet voldoen aan de begeerte van het vlees.

(Gal. 5:16)

 

Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in mij woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook mij levend maken door Zijn Geest, die in mij woont. (Rom. 8:11)

 

De Heer is de Geest; en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

(2 Kor. 3:17)

 

Ik weet dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat ik niet van mezelf ben. Ik ben gekocht en betaald, dus ik bewijs God eer met mijn lichaam. (1 Kor. 6:19-20)

 

Amen!

DPM Wereldwijd…
 

IRAN

DPM-werkers ondervinden sterke bovennatuurlijke druk van demonische machten in dit islamitische land, waaronder vervolging door de religieuze- en inlichtingenpolitie en ook door technische problemen. Bid om de Goddelijke bescherming van de Heer voor de contacten en het werk van DPM in Iran en Armenië, met inbegrip van de verspreiding van SD-kaarten met Dereks onderwijs.

Bid dat de Iraanse website vlot functioneert, na een ernstig probleem dat veroorzaakt werd door radicale islamitische hackers.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email