6 december: Volharding moet je ontwikkelen

 

 
DPM_logo

 

Weektekst:  

Ik zal met volharding de wedloop lopen 

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.
(Hebreeën 12:1)

Volharding moet je ontwikkelen

6 december

Deze belijdenis leert ons de derde voorwaarde om de race te winnen. Hij staat in Hebreeën 12:1: Volharding. Dit is een essentiële eigenschap voor iedere christen die zoekt naar geestelijk succes en vervulling om God te verheerlijken. We moeten volharding ontwikkelen. En dat kan maar op een manier… Door de volharden!

Wat is het tegengestelde van volharding? Het opgeven of stoppen. Christenen kunnen het zich niet veroorloven om op te geven. Als God ons ergens voor roept, moeten we ons erop richten aan die roeping te voldoen en ermee doorgaan. Er bestaat een nauwe samenhang tussen zelfbeheersing en volharding. Zonder zelfbeheersing zullen we nooit volharding leren. We moeten meester worden over onze zwakheden, anders zullen we iedere keer als onze volharding op de proef wordt gesteld door deze zwakheden worden ingehaald. Die zwakheden – emotioneel, psychisch of lichamelijk – zullen ons naar beneden halen en ontmoedigen, en we zullen opgeven op de momenten dat we juist moeten volharden en doorgaan.

Een volgende voorwaarde om een succesvolle race te lopen, is onze ogen gericht te houden op Jezus, zoals in Hebreeën 12:2 staat: terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

We moeten voortdurend naar Jezus blijven kijken. We kunnen onze wedloop niet lopen op basis van zelfvertrouwen. Kijken naar Jezus houdt in dat Hij ons voorbeeld is, en dat we ons vertrouwen stellen op Hem. Hij is de Leidsman (of auteur) – de initiator van ons geloof. Hij is ook de Voleinder – degene die ons naar de overwinning zal leiden.

Dank U Heer, dat U me helpt om door te zetten. Ik proclameer dat ik niet zal opgeven, maar mijn blik gericht zal houden op Jezus, degene die me naar de overwinning zal leiden. Ik zal met volharding de wedloop lopen. Amen.
Bron: Twelve steps to a good year, part 3 (CD) 

  

 
 
 
In de studie De race uitlopen, die je gratis kunt vinden op onze website, gaat Derek Prince nog dieper in op Paulus’ vergelijking tussen het leven als christen en een race in de renbaan. Deze studie staat trouwens ook in het boekje De Race Uitlopen, waarin zes onderwijsbrieven zijn gebundeld, rond het thema ‘Volharding’. 

 
 
 
Uit het boek: Gods levende woord 
 
Nu weer verkrijgbaar als herziene herdruk!
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email