6 januari: Drie-enig, met elk een eigen functie

Thema: Geest, ziel en lichaam

Drie-enig, met elk een eigen functie
snowy-treescape.jpg

6 januari

Gisteren zagen we in 1 Thessalonicenzen 5:23 de drie elementen waar zij als mensen uit zijn opgebouwd: geest, ziel en lichaam.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Net als onze hemelse Vader, naar wiens beeld wij geschapen zijn, zijn we dus drie-enige wezens. De komende dagen gaan we in op de relatie tussen de drie elementen waaruit de mens is opgebouwd – de geest, de ziel, en het lichaam. Als we de basisfuncties van elk van deze drie begrijpen, en de manier waarop ze naar Gods plan in relatie staan met elkaar, dan leren we hoe wij in elk onderdeel van onze persoonlijkheid effectief kunnen functioneren.

Veel mensen in de wereld om ons heen zijn zich wel bewust dat ze een ziel hebben, maar ze zijn zich nauwelijks bewust van hun eigen geest. De geest is een onderdeel dat dieper gaat dan hun eigen begrip, ze kunnen het niet goed plaatsen. En dat is ook begrijpelijk, want ze kunnen de geest (zowel Gods Heilige Geest als hun eigen geest) alleen begrijpen door bovennatuurlijke openbaring. Hierin zien we opnieuw dat we compleet afhankelijk zijn van de spiegel van Gods Woord, als we de waarheid willen weten over wie we zijn en hoe wij als mensen zijn opgebouwd.

Het functioneren van de drie onderdelen van ons mens-zijn, kan in een notendop als volgt worden samengevat:

  1. de geest is God-bewust.
  2. de ziel is zelf-bewust
  3. het lichaam is wereld-bewust
  1. De belangrijkste functie van onze geest is om in eenheid en gemeenschap te leven met God. We zijn geschapen om in contact te staan met onze Schepper, en onze geest is het enige element van ons wezen dat daartoe in staat is door de Heer Jezus, die onze geest (die voorheen dood was door de zonde) weer levend heeft gemaakt met Hem.
2. Gisteren beschreef Derek de ziel als ‘degene die beslissingen maakt, voelt en                   denkt’. Vaak wordt de ziel kort samengevat als je wil, je verstand en je gevoel… Zij moeten deze functies echter niet zelfstandig uitvoeren, maar je ziel moet worden aangestuurd je geest, die op zijn beurt weer wordt geleid door de Heilige Geest. Die twee samen belijden (en laten zien) dat jij een kind van God bent! (zie Romeinen 8:16 –

       Gods Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.) 

3. Met ons lichaam staan we midden in deze wereld en leggen we via onze zintuigen – zien, horen, ruiken, voelen, proeven – contact met de wereld om ons heen.

In de komende dagen zullen we dieper ingaan op de afzonderlijke functies van onze geest, onze ziel en ons lichaam.

Vader, wat is het toch bijzonder dat U mij en alle mensen heeft geschapen als drie-enige wezens, net als U zelf. Leer mij Heer, om niet in de eerste plaats te leven vanuit mijn ziel, maar vanuit mijn geest, die verbonden met Uw Heilige Geest, mij voortdurend doet groeien als kind van U! Amen.

In het artikel: Vriendschap met de Heilige Geest moedigt Derek Prince je aan om vriendschap te ontwikkelen met Gods Geest. Naast het diepe besef dat jij Gods kind bent, geeft hij je ook nog openbaring over de rijkdommen die jou hemelse Vader voor je heeft.

DPM Wereldwijd…

 

CHINA

Een lid van het DPM-China team werd benaderd door een voorganger van een kerk met 10.000 leden, en door nog een leider (die een grote groep Christenen overziet); beiden vroegen om een aanzienlijke hoeveelheid materiaal van Derek. Nu er veel open deuren zijn heeft het team gebed nodig om wijsheid op welke mogelijkheden ze moeten ingaan, en welke voorrang hebben, zodat ze de verzoeken op de best mogelijke manier beantwoorden.

De Android en iPhone App met al het onderwijs van Derek is een zegen voor de gelovigen in China. Toch is er nog steeds een strijd gaande over het vrijgeven van de App voor velen van de 500 miljoen mobiele telefoon gebruikers in China. Bid om een volledige doorbraak voor het gebruik van dit nieuwe hulpmiddel.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email