6 januari: Dubbel van Hem

Ooit vertelde ik aan een groep Polynesische Maori’s een gelijkenis. Dit zijn geweldige houtsnijwerkers, en daarom gebruikte ik dit verhaal om te illustreren welke prijs Jezus betaalde om ons vrij te kopen van onze zonden.

Er was eens een jongen die een prachtige, kleine houten zeilboot sneed. Op een dag nam hij het bootje mee naar de oceaan om ermee te zeilen, maar de wind draaide en nam zijn bootje mee de zee op. Omdat hij het niet meer te pakken kon krijgen, ging hij zonder bootje verdrietig terug naar huis. Tijdens de volgende vloed kwam het bootje weer terug, en werd gevonden door een man die langs het strand liep. Hij bekeek het bootje en zag dat het prachtig was gemaakt, dus verkocht hij het aan een handelaar die het schoonmaakte en het in zijn etalage te koop zette.

Een tijdje later kwam de jongen langs de winkel en zag zijn bootje staan. Hij zag meteen dat het zijn bootje was, maar kon dat natuurlijk niet bewijzen. Als hij het terugwilde, zou hij het dus moeten kopen.

De jongen ging aan het werk om het benodigde geld te verdienen door auto’s te wassen, gras te maaien, etc. Toen hij eindelijk het geld bij elkaar had, ging hij naar de winkel en kocht zijn bootje terug. Hij pakte het bootje vast, hield het tegen zijn borst en zei: ,,Je bent nu van mij. Ik heb je gemaakt en gekocht.”

Zie jezelf als dat bootje. Misschien voel je je nergens toe in staat en voel je je waardeloos; misschien vraag je je af of God het wel met je ziet zitten. Maar de Heer zegt tegen jou: ,,Jij bent dubbel van Mij – allereerst heb Ik je gemaakt en ook al was je op drift geraakt en vies geworden, daarna heb ik je ook nog gevonden en teruggekocht; je bent helemaal van Mij.”

Zoals jullie gisteren hebben gemerkt, zijn we per jauari begonnen met ‘Godslevende Woord’, het 365-dagen dagboek van DPM. Het is ingedeeld in weekthema’s, zodat we in periodes van één of enkele weken thema’s meer kunnen uitdiepen; denk aan onderwerpen als Gods Vaderschap, genade of wet, vergeving, zegen of vloek, Gods stem verstaan, etc. Kenmerkend voor Derek Prince beginnen we echter bij de absolute basis: de verlossing door Jezus’ bloed.

Door Jezus’ bloed zijn we verlost, vrijgekocht, van ons oude, slechte leven zonder God, en van de gewoonten die daarbij hoorden. Verlost uit de greep van satan en van de veroordeling die de zonde brengt. Zoveel christenen lopen – ondanks hun redding – toch nog onder een juk van schuld door de zonde. Maar Romeinen 8:1 leert ons dat dit niet hoeft: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Chistus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ook hoeven we door Jezus niet langer open te staan voor de aanvallen van de grote verslinder en verwoester die ons steeds weer verleidt tot zonde, want Hij heeft ons teruggekocht uit het invloedsgebied van satan – bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Maar hoe heeft Hij ons teruggekocht?

U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1: 18,19)

We zijn verlost door het kostbare bloed van Jezus Christus. Jezus was zonder vlek, zonder erfzonde, zonder rimpel, zonder persoonlijke zonde. Hij was het zondeloze Lam van God, die de zonden van de wereld heeft weggenomen. Het is door zijn bloed dat wij zijn verlost. Geen andere prijs was hoog genoeg om onze verlossing te kopen, maar Jezus gaf zijn leven, om ons terug te brengen in het volle leven van God!

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Jezus, het zondeloze Lam van God, mijn zonden heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel.
Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat de Heer mij heeft gemaakt en gekocht, en dat ik volledig van Hem ben. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel. Amen.
Bron:Spiritual Conflict Series, vol. 3; God’s people triumphant/ Spiritual weapons – the blood, the Word, our testimony (CD)

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email