6 juli – Een nieuw gebied van geestelijk conflict

De Pijlers – dag 188

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. 

(1 Korinthiërs 14:1)

Een nieuw gebied van geestelijk conflict

Als men de doop in de Geest zoekt zonder de oprechte bedoeling de kracht die men daarbij ontvangt te gebruiken in bijbels dienstbetoon voor Christus, dan kan dit enorm gevaarlijk zijn. Een belangrijke reden daarvoor is, dat de doop in de Geest niet alleen in een gebied van nieuwe geestelijke zegen binnenleidt. Als logisch gevolg, zal toegenomen kracht van God namelijk altijd een toename van tegenstand van satan met zich meebrengen.
De christen die verstandig bijbels gebruik maakt van de kracht die hij door de doop in de Geest ontvangt, zal in een positie komen waarin hij de toenemende oppositie van satan onder ogen kan zien en overwinnen. Aan de andere kant zal de christen die de doop in de Geest heeft ontvangen maar de andere aspecten van christelijke plichten heeft verwaarloosd, merken dat hij zich in een buitengewoon gevaarlijke positie bevindt. Hij zal merken dat de doop in de Geest zijn geestelijke natuur geopend heeft voor volkomen nieuwe vormen van satanische aanval. Hij zal dan echter de door God aangewezen middelen missen om de ware aard van satans aanval te onderscheiden of zich daartegen te verdedigen.
Heel vaak merkt zo’n christen dat zijn denken bestormd wordt met vreemde stemmingen van twijfel of angst, of depressiviteit; of hij wordt blootgesteld aan vormen van morele of geestelijke verleiding, die hij nooit had meegemaakt voordat hij de doop in de Geest ontving. Tenzij hij vooraf gewaarschuwd en vooraf gewapend is om deze nieuwe vormen van satanische aanval te herkennen en pareren, kan hij heel gemakkelijk toegeven aan de listen en aanvallen van de vijand, Hij zal dan terugvallen op een lager geestelijk niveau dan waarop hij zich eerder bevond, voordat hij dit nieuwe terrein van conflict binnenging.
Het leven van Jezus geeft een sprekend voorbeeld van deze waarheid. Bij Zijn doop in de Jordaan daalde de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif, en bleef op Hem. Onmiddellijk daarna leidde de Heilige Geest Hem naar een directe persoonlijke ontmoeting met satan:
Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. (Lukas 4:1-2)
Heer, wilt U mij alstublieft helpen om alert te zijn op de aanvallen en tegenwerking van de duivel, die wil voorkomen dat ik groei en bloei in het gebruik van de gaven van de Geest, waarmee ik wil helpen om het Lichaam van Christus op te bouwen tot dienstbetoon. Amen.
DPM Wereldwijd
NIEUW ZEELAND
·      Midden juli komen het bestuur en de staf bij elkaar in Christchurch, samen met de DPM-zendingsdirecteuren van het Indiase subcontinent en Zuidoost Azië, om te bidden en plannen te maken voor het komende werk in dit gebied. Bid om Gods bescherming voor hen die op reis gaan. Bid om wijsheid van Hem en om de leiding van de Heilige Geest.
·      Er zijn boeken van Derek in verschillende talen toegestuurd aan de pastor van het Centrum voor Zeevarenden in Auckland, zodat de mannen iets kunnen lezen terwijl ze in de haven zijn. Velen van hen zullen de Heer niet kennen; bid dat door dit onderwijs velen tot redding komen en allen worden gezegend.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email