6 juni: Het pantser: bewaar je hart!

DPM_logo

Thema: De volledige wapenrusting…
_________________________________________________________________________________________
Het pantser: bewaar je hart!

6 juni  

Het borstpantser van de Romeinse legionair biedt bescherming aan het belangrijkste, meest onmisbare orgaan van het menselijk lichaam: het hart. De Bijbel spreekt er vaak over dat het hart het allerbelangrijkste in ons leven is, zoals Salomo in Spreuken 4:23 zegt:

 

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

 

Vijf jaar lang ben ik leraar geweest in Kenia, Oost Afrika. Toen heb ik een aantal stammen leren kennen en een beetje hun taal geleerd. Op een dag zag ik aan de muur in een van de studentenkamers Spreuken 4:23 geschreven staan in de Maragoli taal. Ik vertaalde het letterlijk voor mezelf en die letterlijke vertaling is me altijd bijgebleven: ‘Bewaar je hart met al je kracht, want alle dingen van je leven komen daaruit voort.’

 

Wat in je hart is, zal uiteindelijk je levensloop bepalen, ten goede of ten kwade. Het is dus essentieel dat we ons hart bewaren voor alle soorten van kwaad. Paulus spreekt over het pantser van gerechtigheid als bescherming voor ons hart. Laten we ons eens afvragen wat er in deze context nou precies bedoeld wordt met gerechtigheid. Gelukkig is er nog een andere brief van Paulus die we over het onderwerp van de wapenrusting kunnen raadplegen. In 1 Thessalonicenzen 5:8 zegt hij:

 

Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde….

 

Hier beschrijft Paulus het pantser vanuit een andere invalshoek en noemt het ‘het harnas van geloof en liefde’. Laten we deze twee gedeelten eens samenvoegen: het pantser van gerechtigheid is dus een pantser van geloof en liefde. Dit zegt ons veel over het soort gerechtigheid waar Paulus aan dacht. Het is niet een gerechtigheid die voortkomt uit onze eigen werken, of uit een religieuze wet, maar het is de gerechtigheid die alleen komt door het geloof.

 

Galaten 5:6 werpt eveneens licht op de combinatie van liefde en geloof: In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.Paulus bevestigt hier dat in Christus Jezus niet het wel of niet besneden zijn (naar de Joodse wet dus) enige betekenis heeft, maar geloof, dat werkt door liefde heen (NBV: ‘dat men de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent…’)

________________________________________________________________________

Heer, wat is het geweldig dat U in mijn hart zowel geloof in Jezus’ volbrachte werk, als ook Uw bovennatuurlijke liefde heeft geplant. Samen vormen die de bron van alles in mijn leven! Help mij daarom inderdaad om mijn hart – het geloof dat werkzaam is door liefde en waaruit al het andere voortkomt – te bewaren boven alle andere dingen!

 

________________________________________________________________________

De kaart over de wapenrusting is er ook in kinderuitvoering, in de serie ‘Bijbelkaarten voor Kids‘. Daarmee kun je kinderen (b.v. op de zondagsschool) al jong bewust maken van deze belangrijke geestelijke principes.

DPM Wereldwijd…

6 juni – GHANA

Een zending boeken van Derek Prince is onderweg naar Ghana. Bid dat dit materiaal veilig aankomt en dat Dereks onderwijsmateriaal het begin zal zijn van een nieuw geestelijk werk in dit land.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email