6 maart: De wil van de Vader doen…

Thema: De tabernakel – aspecten van onze ziel

De wil van de Vader doen…

6 maart

In het eerste heiligdom bevonden zich drie belangrijke objecten: de tafel met de toonbroden, de kandelaar en het gouden reukofferaltaar. Ik geloof dat deze drie objecten beelden zijn van de functies van de ziel.

 

De toonbroden

De tafel met het brood, oftewel de toonbroden, correspondeert met de menselijke wil. In de Bijbel is brood een symbool van kracht, en de kracht van de ziel zit niet in het verstand of in de emoties, maar in onze wil. Je kunt een briljant verstand hebben, of bijzondere emotionele gevoeligheid, maar toch een zwakke persoonlijkheid zijn. Als ik predik, probeer ik niet de emoties van de mensen aan te spreken, maar hun wil, en ik probeer ervoor te zorgen dat hun wil verandert. Het is niet moeilijk om mensen emotioneel aan te vuren, maar het is volslagen nutteloos als hun wil niet verandert. Dat moet ons doel zijn. De toonbroden staan dus symbool voor de menselijke wil. In Psalm 104 vinden we een sleutelvers dat spreekt over het gebied van de menselijke wil:

 

Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort: wijn, die het hart van de mens verheugt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de mens versterkt.

(Psalm 104:14,15)

 

Hier zien we Gods voorziening voor alle drie de gebieden van de menselijke ziel. De wijn is de voorziening voor onze emoties: vreugde. De olie is voor ons intellect – merk het woord ‘glanzen’ op; dit spreekt van licht, oftewel verlichting van ons verstand. En het brood spreekt van kracht, oftewel de wil. Gods volledige voorziening wordt gesymboliseerd door deze drie zaken: wijn, olie en brood. Als Israël volgens Joël 1 God heeft verlaten, ontbreekt het de mensen aan deze drie zaken, en missen ze Gods aanwezigheid. Als God in Joël 2 zegt dat Hij Zijn Geest zal uitgieten, zegt Hij daarom: Zie, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmee verzadigd wordt (Joël 2:19). Graan of koren is de kracht van de wil en het Woord van God. Olie is de verlichting door de Heilige Geest. En most (wijn) is de vreugde van de Heer. Je leeft een armoedig bestaan als je deze drie zaken niet allemaal hebt. Maar God zal je er zeker van voorzien als je je tot Hem keert! Christus geeft zelf het voorbeeld als het gaat om de wil:

 

Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om uw wil te doen, o God. (Hebreeën 10:5-7) En in Joh. 5:30 zegt Hij: …Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die Mij gezonden heeft. Hij was maar op één ding gericht: de wil van de Vader doen.

 Vader, dank U wel dat de kracht van mijn ziel niet mijn verstand is en ook niet mijn gevoel, maar mijn wil… Die breng ik in lijn met Uw wil, Heer. Net als de Heer Jezus zeg ik: ‘Ik zoek in mijn leven niet mijn wil, maar die van U, Vader. Ik geloof dat U ook mij daarvoor geroepen en gezonden hebt, in de navolging van Uw Zoon, Jezus. Amen.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

Mocht je deze boodschap willen overbrengen aan jongeren(-werkers), dan is het korte, compacte boekje Gods wil, mijn levensdoel hiervoor speciaal geschikt gemaakt, met een jong, eigentijds omslag met een hardloper, en aansprekende stijl die de lezer tutoyeert…  
DPM Wereldwijd…
 

EGYPTE

Op negen video’s is de nasynchronisatie afgerond: ‘

Man en vader’ (4 delen), ‘Pressures, Tests and Challenges’ (3 delen), en ‘You Can Come through Victorious‘ (2 delen). Bid dat dit onderwijs velen in Egypte en andere Arabische landen zal bereiken.

Op nog eens 10 onderwijsvideo’s is de nasynchronisatie begonnen. Bid dat de Heer voorziet in een nieuwe stem voor dit project.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email