6 september: Broederliefde: alles bedekt zij, hoopt zij, verdraagt zij…

Thema: Het proces van geestelijke groei

Broederliefde: alles bedekt zij, hoopt zij, verdraagt zij… 

6 september

 We hebben nu gekeken naar de eerste vijf fasen van geestelijke groei, op basis van 2 Petrus 1:5-7:
geloof > deugd > kennis > zelfdiscipline > volharding. In de drie laatste fasen van de ontwikkeling wordt de schoonheid van het christelijke karakter zichtbaar. Godsvrucht is het kenmerk van iemand die in elk opzicht leeft vanuit God – hij is een vat voor de aanwezigheid van God. Waar deze persoon is, wordt de atmosfeer vervuld met een unieke, doordringende geur. Waarschijnlijk is deze persoon niet eens aan het preken, en ook niet bezig met welke godsdienstige activiteit dan ook. Toch worden mensen in zijn omgeving zich plotseling bewust van geestelijke zaken.
De 19e-eeuwse Engelse evangelist Smith Wigglesworth maakte een voorval mee dat kenmerkend is voor de invloed van een ‘godvruchtig’ mens in een niet-religieuze omgeving. Na een tijd van gebed was hij in de trein gestapt. Zonder dat hij ook maar iets had gezegd, riep een man die tegenover hem zat – een volslagen vreemde – plotseling uit: ,,Uw aanwezigheid overtuigt me van mijn zonden!” En Smith kon deze man direct tot de Heer leiden…
De laatste twee fasen van de ontwikkeling laten twee verschillende soorten liefde zien. De eerste, broederliefde, beschrijft hoe de houding van een christen hoort te zijn ten opzichte van ieder die dicht bij hem staat, zoals bijvoorbeeld zijn gezinsleden, maar ook zijn medegelovigen, zijn ‘broeders en zusters’ in de Heer.

Toen ik deze zeven fasen voor het eerst bestudeerde, verbaasde het mij dat broederliefde – de liefde die alle christenen onderling zouden moeten hebben – de op één na laatste was in de reeks. Vervolgens zag ik in dat de Bijbel ook hierin heel realistisch is. De Bijbel schetst geen sentimenteel, religieus beeld van de manier waarop we als christenen met elkaar zouden moeten omgaan, maar juist een heel realistisch beeld.

***De realiteit is dat de meeste mensen vaak grote moeite hebben om liefdevol en vergevend om te gaan met de mensen die het dichtst bij hen staan. In het boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ schetst Derek Prince dat dit komt, doordat je dichtstbijzijnde naasten – je vrouw, je kinderen, goede vrienden, geestelijke broers en zussen uit de gemeente, dagelijkse collega’s, enz. – meestal ook de mensen zijn die je het meeste pijn doen… Dat zijn dus ook de relaties waarin onze liefde het meest op de proef wordt gesteld.

Vandaar dat in onze geestelijke groei deze karaktereigenschap komt direct na de ‘godsvrucht’. Je kunt het zien als een soort ‘toets’ voor de vraag of je echte ‘godsvrucht’ in je leven hebt; de vraag of je echt al op God bent gaan lijken… Heb ik de mensen die het dichtst bij me staan en me misschien wel het meeste pijn doen, werkelijk lief met Gods vergevende, alles bedekkende liefde?

Heer, Uw bovennatuurlijke, Goddelijke liefde is uitgestort in mijn hart door Uw Heilige Geest (Rom.5:5). Help mij om daarvan voortdurend doordrongen te zijn en in lijn met Paulus’ woorden uit 1 Korinthe 13 ‘alles te hopen, alles te bedekken en alles te verdragen’! Amen.

Uit: Wie is de Heilige Geest?  

Op 27 september gaat een internetcursus van start die gebaseerd is op dit boekje, en daarnaast het boek ‘Doop in de Heilige Geest’, waarin de gevolgen van de Doop in de Geest worden uitgewerkt.  

Kijk hier voor meer informatie. 

DPM Wereldwijd…

 

IRAK

In antwoord op verzoeken van kerken in Irak om Dereks materiaal, worden er zendingen boeken verstuurd.

Bid dat ze veilig aankomen en een belangrijke bron van hoop en kracht zijn voor de Irakese gelovigen in deze tijd.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email