7 februari: Jezus’ voorbeeld volgen

 

DPM_logo

 
 
Thema: Een koninkrijk van priesters
_________________________________________________________________________

Jezus’ voorbeeld volgen

7 februari

Het volgende voorbeeld van Jezus laat ons zien wat God wil dat wij worden. In het boek Openbaring lezen we:

Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.(Openbaring 1:5,6) 

Door de vergeving van onze zonden en het reinigende bloed van Jezus zijn wij koningen en priesters geworden. Andere vertalingen zeggen ‘koninkrijk en priesters’ of ‘een koninkrijk van priesters’. Hoe je het ook verwoordt, twee van de hoogste functies zijn beschikbaar gemaakt voor mensen – en wij mogen die omarmen! Gods bestemming en doel voor Zijn volk is dat wij een koninkrijk van priesters vormen. 
Wat betekent dat praktisch voor ons – koningen en priesters zijn? Als koningen zijn we bedoeld om te regeren in Zijn koninkrijk, als priesters zijn we bedoeld om offers te brengen.

Maar zie je de specifieke samenhang? Een koninkrijk van priesters, of koningen en priesters… Gods kinderen zijn niet het ene of het andere. Als volk behorend tot een koninkrijk is het onze verantwoordelijkheid om de wereld te regeren voor God; maar dit kunnen we alleen doen als we leren om offers te brengen en te dienen als priesters. 
Welk soort geestelijke offers verwacht God van ons? Net zoals Jezus gebeden en smekingen offerde tijdens Zijn leven op aarde, zo zijn ook wij daarvoor geroepen. Wie leert gebeden te offeren, is ook gekwalificeerd om te regeren.

_______________________________________________________________________
Here Jezus, U heeft mij gemaakt tot koning en priester. Ik wil mijn verantwoordelijkheid om te regeren en te offeren door middel van gebed serieus nemen. Door gebed vestig ik Uw koningschap, Uw regering hier op aarde door de kracht van Jezus. Wilt U mij door Uw Heilige Geest leren hoe en waarvoor ik mag bidden?
Leer_bidden

 
Uit het boek: 
Leer bidden

DPM Wereldwijd…

7 februari – CUBA
Bid voor Adalberto dat hij wandelt in de wijsheid van de Heer; hij overziet het team in Cuba dat doorgaat met het drukken en verspreiden van Dereks materiaal op het eiland.
Bid om kracht, bescherming en bemoediging voor alle werkers.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email