7 mei: De vloek van armoede verbroken

DPM_logo

 

Weektekst:

Jezus onderging onze armoede, opdat wij kunnen delen in zijn overvloed.
 
Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

        (2 Korinthe 8:9)

De vloek van armoede verbroken

7 mei

Jezus droeg de vloek van armoede; een vloek die wordt beschreven in Deuteronomium 28:48: 
U zult uw vijanden dienen, die de HEERE op u af zal sturen, met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. 

 

 

Een aantal jaar geleden toen ik aan het preken was over Gods financiële voorziening, ontving ik een openbaring van de Heilige Geest die verder ging dan wat ik in mijn prediking had voorbereid. Toen ik voor de mensen stond en tot hen sprak, kreeg ik tegelijkertijd een innerlijk visioen van Jezus aan het kruis. Ik zag Hem daar op de afschuwelijke wijze die de Bijbel beschrijft. De Heilige Geest liet me vier aspecten van de vloek van armoede zien, en hoe Jezus die vloek volkomen heeft gedragen.

 

Ten eerste had Jezus honger – toen Hij werd weggebracht om gekruisigd te worden, had Hij bijna 24 uur lang niets gegeten.

Ten tweede had Hij dorst – ,,Ik heb dorst”, was een van zijn laatste woorden.

Ten vierde was Hij naakt – de Romeinse soldaten hadden zijn kleren uitgetrokken en verdeelden deze onder elkaar.

Ten vierde ontbrak het hem aan alles – Hij had geen graf om in te worden gelegd, Hij had geen doodskleed om dat om Hem heen gewikkeld zou worden.

 

Jezus had helemaal niets. En waarom? Zodat Hij naar Gods eeuwige plan de volledige vloek van armoede voor ons droeg aan het kruis. In eerste instantie begreep ik de volledige toepassing niet die de Heilige Geest mij liet zien. Terugkijkend zie ik dat deze openbaring voor mij de basis is geweest voor het feit dat ik geloof dat God ons voorspoed wil geven – Hij wil dat het ons goed gaat! In de diepte van de omwisseling droeg Jezus de vloek van de armoede, zodat wij de zegen van Abraham zouden ontvangen, die God zegende ‘in alle dingen’ (Genesis 24:1); een zegen die door de Heilige Geest wordt uitgedeeld.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat U de vloek van de armoede volkomen voor mij hebt gedragen. En omdat U mijn armoede droeg, mag ik delen in de overvloed die U voor mij heeft bedoeld; genoeg om te leven, en zelfs nog meer om weg te geven. Amen.

Bron: God’s abundance, part 3 (New Wine Magazine)
– In juni verschijnt in het Nederlands het boek De Belofte van Voorziening, waarin Derek Prince dieper ingaat op begrippen als overvloed en Gods voorziening. – 
Gods levende Woord

Klik hier voor meer info en bestellen
Uit het boek: Gods levende woord    

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email