8 augustus: De deur en de herder

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest

 

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest, de toegang tot de Vader

(Efeze 2:18)

De deur en de herder

8 augustus

Jezus zei: Ik ben de deur (Johannes 10:9). Twee verzen later zegt Hij: Ik ben de goede herder. Heb je je ooit afgevraagd hoe Jezus zowel de deur kan zijn als de herder? Het is heel simpel en toch zo belangrijk. Jezus die stierf aan het kruis is de deur, en Jezus die opstond uit de dood is de herder. Maar als je wilt dat de opgestane Heer jouw herder wordt, dan moet je Hem ontmoeten door middel van zijn kruisiging (de deur). Alleen zij die door de gekruisigde Christus komen, zullen de opgestane Christus als herder ervaren.

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader (Efeze 2:18).

Er is slechts één weg – Jezus – en één geest – de Heilige Geest, die ons naar de Vader leiden. Als je niet via Jezus komt, dan zal de Heilige Geest je niet naar de Vader leiden. De Heilige Geest zal je alleen bij God toelaten als je door Jezus komt, en op basis van zijn sterven aan het kruis. Ik zeg dit met nadruk, omdat ik in vele jaren van bediening keer op keer heb gezien dat de waarheid van Jezus als enige weg tot de Vader, vroeg of laat steeds weer wordt aangevochten.

Als je door Jezus – de deur – komt, draag je het bovennatuurlijke getuigenis (of zegel) van de Heilige Geest, want dat is altijd wat er gebeurt als we werkelijk op God gericht zijn. Als die goddelijke goedkeuring ontbreekt, dan kunnen we ons afvragen hoe dat komt, want God heeft beloofd (en bewezen door de Bijbel heen) dat Hij altijd de waarheid zal eren met een bovennatuurlijk zegel van goedkeuring.

Dank U Heer dat ik bij U mag komen. Ik proclameer dat er maar één weg is (Jezus) en maar één Geest (de Heilige Geest), die ons tot de Vader leidt. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.

Bron: Bible psychology, vol. 2; achieving inner harmony; Relationship between believer’s spirit and soul (CD)

De proclamatie ‘Ik ben’ belicht verschillende aspecten van Jezus’ karakter, waaronder ook Jezus als de deur en Jezus als de Goede herder. Doordring jezelf van Jezus’ heerlijke eigenschappen door deze proclamatie in geloof hardop uit te spreken.

 

 Ik ben

 

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde,

de eerste en de laatste, zegt de Here God, die is,
die was en die komt, de Almachtige. (1)
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)
Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt,
zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan
en voedsel vinden. (3)
Ik ben de Goede Herder en ik ken je en jij kent mij,
zoals de Vader mij kent, en Ik de vader ken,
en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je
te beroven, te slachten en te vernietigen.
Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed (4)
Ik ben het Brood van het leven;
als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben
en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen.
Ik ben het levende Brood
dat uit de hemel neergedaald is.
Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)
Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft,
zul je leven, zelfs als je gestorven bent. (6)
Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt,
zul je nooit in de duisternis wandelen,
maar je zal het licht van het leven hebben. (7)

Ik ben die Ik ben. (8)

 

  1. Openbaring 1:8, 22:13
  2. Johannes 14:6
  3. Johannes 10:9
  4. Johannes 10:14 en 10
  5. Johannes 6:35
  6. Johannes 11:25
  7. Johannes 8:12
  8. Exodus 3:14
Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email