8 augustus: Erfgenamen van Vaders heerlijkheid

Thema: Jezus betaalde de volle prijs
De liefde van God voor de mensheid is af te meten aan de prijs die Hij betaalde voor onze verlossing. Eerder keken we hiervoor naar de gelijkenis van de ‘Schat in de akker’ en de ‘Parel van grote waarde’. In beide gevallen gaf de koopman alles wat hij had. De koopman is het beeld van Jezus. De schat is Gods volk als geheel. De parel staat voor de enkeling.
Jezus is de letterlijke vervulling van bovengenoemde gelijkenissen. Hij gaf Zijn hemelse troon, glorie en voorrechten op. Hij liet alles achter zich wat Hij op aarde bezat en stortte tenslotte Zijn leven uit in de dood om onze zielen te redden. Voor óns leven gaf Hij Zijn leven. Precies zoals het in het Oude Testament was voorzegd: door Zijn bloed te sprenkelen.
Opdat de beelden van het Oude Testament vervuld zouden worden, vloeide Jezus’ bloed in zeven opeenvolgende stadia, zoals de hogepriester in het Oude Testament op Grote verzoendag zevenmaal bloed sprenkelde op het verzoendeksel van de ark van het verbond, in het Heilige der Heiligen.
Nu wil ik je graag laten zien wat we door deze verlossing in Christus ontvangen. Niet alleen de prijs die God betaalde voor onze verlossing was onbegrijpelijk, maar ook hetgeen Hij ons in Christus gegeven heeft is met ons verstand niet te bevatten. In Romeinen 8:15-17 beschrijft Paulus wat door het offer van Christus voor ons beschikbaar is geworden:
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, althans wanneer wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Heer, wat een geweldige genade hebt U ons gegeven: wij zijn kinderen van de Allerhoogste en zelfs erfgenamen van Uw heerlijkheid! Aan U de eer, Abba Vader! Aan U is ons leven toegewijd. Amen.
Uit: Onbegrijpelijke liefde
God persoonlijk kennen als Vader is de basis voor iedere man of vrouw, om te groeien in karakter, betrouwbaarheid en liefde. Deze bijbelteksten helpen je om echt te gaan beseffen dat je een kind van God bent.
Spreek deze proclamatie vandaag uit.

 

DPM Wereldwijd
SYRIË
  • Bid om een goede respons op de aanwezigheid van DPM op de Arabische boekenbeurs in de Asaad bibliotheek in Damascus, die tegen eind augustus plaatsvindt.
  • Veel trouwe gelovigen in Syrië roepen het uit tot God voor degenen die lijden. Bid dat Dereks onderwijs hen bereikt en bemoedigt bij hun bediening aan anderen; bid ook dat de verschrikkelijke oorlog zal stoppen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email