8 december – Gelouterd door de belofte van God

Woord uit het Woord – dag 77

Hij (God) zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn Woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. (Psalm 105:17-19)

Het leven van Jozef begon met een grote belofte. Al eerder in zijn leven gaf de Heer hem een droom waarin hij zag dat hij zou worden verheven tot een positie van grote autoriteit – hij zou heersen over zijn broers. Zelfs zijn vader en moeder zouden zich voor hem neerbuigen.

En wat gebeurde er vervolgens? Precies het tegenovergestelde van wat God had beloofd! Zijn broers pleegden verraad ten opzichte van hem en verkochten hem als slaaf naar Egypte. Omdat hij zijn Egyptische meester trouw was, belandde hij uiteindelijk in de gevangenis. Hij werd in de boeien geslagen en kwam in de ijzers.

Hoe reageerde Jozef in die situatie? Zei hij tegen zichzelf: alles is verkeerd gegaan! De belofte van de Heer zal nooit bewaarheid worden!? Nee, dat geloof ik niet. Er staat: ‘Tot de tijd dat Zijn Woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd…’

Wat is het belangrijk te weten, dat als de Heer ons een belofte geeft, het vaak zo is dat alles wat er vervolgens gebeurt, compleet tegenstrijdig lijkt met wat God heeft beloofd! Het is zo belangrijk dat we in zulke situaties de belofte niet loslaten en niet zeggen: God is het vergeten, God heeft me in de steek gelaten…

Weet je, de belofte die God ons gaf, loutert ons. Ze loutert ons geloof en onze standvastigheid, om te zien of we hem ook in het donkerste uur blijven vasthouden. En als we slagen voor die test, dan zal de belofte worden vervuld, net als in het leven van Jozef.

Heer, dank U wel voor het voorbeeld van Jozef, die dwars door alle moeite, verraad, lijden en tegenslag heen, bleef vasthouden aan Uw belofte! Help mij om een voorbeeld te nemen aan zijn vasthoudendheid in zijn trouw en gehoorzaamheid aan U. Dank U voor zijn voorbeeld! Amen.

 

DPM Wereldwijd

ZUID AMERIKA

Bid om wijsheid, leiding en bemoediging van de Heer voor het vertaalteam in Peru, dat werkt aan de radioprogramma’s in het Ayacucho Quegua dialect van Peru en de aangrenzende landen. Deze boodschappen zullen een belangrijk hulpmiddel zijn voor hen die tot de Heer komen en moeten groeien in hun geloof.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email