8 december: Het volhardingsproces

 

 
DPM_logo

 

Weektekst:  

Ik zal met volharding de wedloop lopen 

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.
(Hebreeën 12:1)

Het volhardingsproces
8 december

Laten we een aantal eenvoudige principes doornemen die ons helpen om volharding te ontwikkelen. We lezen wat Paulus schreef in Romeinen 5:1,2: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We verheugen ons en roemen in de toekomst die ons nog te wachten staat. Maar niet alleen in wat er nog staat te gebeuren, maar ook in wat ons nu ter beschikking staat: En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop (vers 3,4). We roemen in de verdrukkingen; we scheppen erover op en verheugen ons erin. Waarom? Om wat het voor ons karakter doet. De New American Standard Bible vertaalt: ,,Vervolging brengt volharding; en volharding brengt beproefd karakter en beproefd karakter brengt hoop. Volharding bewerkt dus een beproefd karakter in ons leven. Dat is het hart van volharding – karakter dat de proef doorstaan heeft. Zoals Paulus schreef: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is (Romeinen 5:5).

Liefde is een kwestie van karakter. In essentie hebben we dus te maken met de vorming van ons karakter. We verheugen ons in vervolgingen, want vervolging produceert volharding, en volharding geeft ons een beproefd of bewezen karakter. Ik ken mannen met wie ik samen ben geweest, moeilijke dingen heb meegemaakt, tegenstand, onjuiste voorstelling van zaken en misverstand. Maar vandaag kan ik zeggen dat hun karakter bewezen is. Ik weet dat ik hen kan vertrouwen. Midden in een wereld van bedrog en wetteloosheid, wil ik weten wie ik kan vertrouwen.

Dank U Heer, dat U me helpt om te volharden. Ik proclameer dat ik mij verheug in verdrukkingen die het karakter en de hoop produceren die ik nodig heb om de race uit te lopen. Ik zal met volharding de wedloop lopen. Amen.

Bron: Karakter dat de proef doorstaat (onderwijsbrief)

 
 
Uit het boek: Gods levende woord 
 
Nu weer verkrijgbaar als herziene herdruk!
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email