8 juni: Vrij van wetticisme

 

 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden.


In Hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 
(Kolossenzen 1:14)

Vrij van wetticisme

8 juni

In Romeinen 8:15 richt Paulus zich tot christenen die gedoopt zijn in de Heilige Geest en zegt:
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt.

Slavernij betekent gebondenheid en angst. Paulus waarschuwt de gelovigen ervoor te zorgen dat de duivel hen niet terug trekt in de slavernij. En het is duidelijk dat de vorm van slavernij die Paulus hier bedoelt, die van godsdienstige slavernij is – de onderwerping aan de wet waarvan ze nu juist werden bevrijd toen Jezus stierf aan het kruis.

De hele brief aan de Galaten behandelt dit thema van niet gebonden worden aan wetticisme nadat mensen zijn bevrijd door het evangelie en de kracht van de Heilige Geest. Sterker nog, Paulus behandelde deze zaak als iets wat nog veel erger is dan seksuele zonden als ontucht of overspel. Het is opvallend dat de brief aan de Galaten de enige brief is die Paulus niet begint met een woord van dankzegging voor de mensen aan wie hij schrijft. Hij is zo verontwaardigd over waar de christenen in Galatië mee bezig zijn, dat hij direct met de deur in huis valt: Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem die u in de genade van Christus geroepen heeft (Galaten 1:6).

Dit is een duidelijk voorbeeld van religieuze demonen, die mensen terugslepen in de slavernij van wetticisme. Laten we acht slaan op Paulus’ waarschuwing: laat u niet weer met een slavenjuk belasten (Galaten 5:1). 

 

Dank U Heer, voor uw vergeving. Ik proclameer dat ik niet meer zal worden gebonden aan wettisch denken, nadat ik door het evangelie en de kracht van de Heilige Geest bevrijd ben. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. 

Bron:Demons and demonology: Nature and activity of demons (CD)

 
Gods levende Woord

 

Uit het boek: Gods levende woord  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email