8 juni – Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over

De Pijlers – dag 160
En stel uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God.

(Romeinen 6:13)

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over

Ter afsluiting van deze week kijken we vandaag en morgen nog kort naar drie verschillende, maar zeer belangrijke principes van de Bijbel, die bevestigen dat het spreken in nieuwe tongen het juiste bewijs vormen dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen.
Ten eerste, in Mattheüs 12:34 zegt Jezus: …uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Anders gezegd, als het hart van de mens tot overlopens toe gevuld is met de Heilige Geest, dan vindt het overstromen van het hart plaats door het spreken via de mond. Omdat de vervulling bovennatuurlijk is, is wat overstroomt ook bovennatuurlijk… Dan spreekt men een taal die men nooit heeft geleerd en niet verstaat, tot verheerlijking van God.
Ten tweede, in Romeinen 6:13 spoort Paulus ons als christenen aan: En stel uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God.
Gods eisen gaan verder dan dat wij alleen maar onszelf, dat wil zeggen onze wil, aan Hem overgeven. Hij wil dat wij daadwerkelijk de leden van ons lichaam aan Hem overgeven, opdat Hij die naar Zijn eigen wil als instrumenten voor de  gerechtigheid kan gebruiken. In Jakobus 3:8 worden we er echter aan herinnerd, dat er één lid van het lichaam is, dat niemand van ons kan beheersen: Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.
Als uiteindelijk bewijs, of de bezegeling dat we onze fysieke leden volledig aan God hebben overgegeven, neemt de Geest van God heerschappij over dát lid dat nu juist niemand van ons kan beheersen – de tong – en Hij gebruikt dit deel van ons lichaam op een bovennatuurlijke manier tot Gods verheerlijking.
Dank U wel, lieve Vader, dat ik met mijn hele wezen, mijn geest, ziel en vooral ook mijn lichaam – dus ook mijn tong – U voortdurend eer en glorie mag brengen. Maakt U mij zo vol van Uw Heilige geest, dat uit de overvloed van mijn hart mijn mond overstroomt. Want U bent alle lofprijs en aanbidding waard!

DPM Wereldwijd
AUSTRALIË
• Het gevangeniswerk in oostelijk Australië is goed ontvangen, maar er moeten meer levens door worden aangeraakt. Bid om uitbreiding naar andere gebieden, en dat meer gevangenispastors Dereks boeken en dvd’s gaan gebruiken.
• Bid dat God zal werken onder de inheemse bevolking van Australië – dat hun ogen en oren open zijn voor het Evangelie, zodat ze zullen zien en horen, zich bekeren en genezen worden (zie Jesaja 6:10).
• Bid om de zalving en gunst van God voor de DPM-werkers in Alice Springs en Arnhemland.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email