8 maart: Kenmerken van onze wil

Thema: De tabernakel – aspecten van onze ziel

Kenmerken van onze wil

7 maart

We zijn in het heilige in de tabernakel, en we keken naar het ‘toonbrood’, dat ook wel het ‘aangezichtsbrood’ of ‘Brood van de Aanwezigheid’ werd genoemd. In Leviticus staat beschreven hoe er voor het brood gezorgd moest worden.

 

Verder moet u meelbloem nemen en er twaalf koeken van bakken. Eén koek moet twee tiende efa zijn. U moet ze dan in twee stapels leggen, zes per stapel, op de tafel die met zuiver goud overtrokken is voor het aangezicht van de Heer. U moet ook op elke stapel zuivere wierook leggen, en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heer. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heer verzorgen, voortdurend; omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aäron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor Hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de Heer. Het is een altijddurende verordening. (Leviticus 24:5-9)

 

In dit gedeelte lees ik acht opeenvolgende kenmerken, waarin het toonbrood een beeld is van de soort wil die God in ons leven wil zien. Vijf bekijken we vandaag…

 

1. Het maken van de toonbroden. Broodkoren moet wel fijngemaakt worden (Jesaja 28:28). Dit is hoe God met de wil van de mens omgaat. Er vindt een voortdurende vermaling plaats; je wil is pas aanvaardbaar als ze zo glad en fijn is als meel dat verwerkt kan worden.

2. Om het brood te maken, moet het meel gekneed worden. Je wil moet gekneed worden, net zolang tot ze gelijk is aan de wil van God die in de Bijbel is geopenbaard. En de mal die voor het kneden wordt gebruikt, is Jezus.

3. Nadat het deeg gekneed is, moet het in de hitte van een oven worden gebakken. De hitte symboliseert beproeving. Je kunt zeggen: ,,Goed Heer, ik wil Uw wil doen.” Vervolgens zit alles tegen en treffen jou vijf beproevingen op één dag. Verander je dan van gedachten, omdat je de hitte van het vuur niet aankunt? Wees niet bevreemd als je vuur ervaart. Het is een teken dat het brood gebakken wordt; je wil wordt gevormd.

4. De broden moeten geordend worden. Dit spreekt van discipline. Er moeten twaalf broden gemaakt worden, in twee rijen van zes. Je kunt niet zeven broden in de ene en vijf broden in de andere rij hebben liggen. Als je denkt dat dat niet uitmaakt, dan denk je niet zoals God. God wil zes broden in één rij; de rijen tegenover elkaar. Niet lukraak. Niet scheef. Dit is waar veel christenen – met name charismatische christenen zijn hier goed in – slordig worden. Zonder discipline kun je geen discipel zijn. Als je vastbesloten bent en omlijnde doelen hebt, is het ook makkelijker om structuur te hebben in je leven.

5. Het laatste aspect waar we vandaag naar kijken, is dat het brood bedekt moest worden met wierook. Dit is in de Bijbel altijd een beeld van aanbidding. Onze reactie kan niet zijn: ,,Nou Heer, als U erop staat, dan zal ik het wel doen.” Het moet zijn: ,,Dank U wel Heer. Ik ben blij dat ik Uw wil mag doen. In onderwerping buig ik mij voor U neer en ik aanbid U – in mijn leven wordt Uw wil gedaan – dat is mijn daad van aanbidding.” Op aarde, zoals ook in de hemel; dat is mijn standaard.

Heer, dank U wel dat U mijn leven kneedt en zo mijn wil vormt naar die van U. Geef mij kracht als dit soms pijn doet Heer, en laat mijn vertrouwen op U hierdoor groeien. Dank U ook dat U mij discipline en structuur geeft om Uw wil te doen, en dat dit mijn voortdurende leefstijl van aanbidding voor U mag zijn. Amen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email