8 november – De juiste reactie

Woord uit het Woord – dag 47
Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang… God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen. (Psalm 47:2, 6-7)
Dat is de Bijbelse voorstelling van de gepaste reactie op God in Zijn macht en glorie. Er is één specifiek woord dat samenvat wat Gods grootheid en pracht in jou en mij teweeg behoort te  brengen: lofprijs. Maar dan een veelomvattend soort lofprijs, lofprijs waarbij ons hele lichaam betrokken is.
‘Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang’. Dat houdt meer in  dan religieuze eerbiedwaardigheid. Dat is een uitbundige reactie van een verlost mens naar de Heer in Zijn grootheid. Klap in je handen; juich voor God!
Dan staat er: ‘God vaart op onder gejuich… onder bazuingeschal’. Gejuich, handen klappen en muziek horen er allemaal bij om de lofprijs voor God te laten klinken.
En de psalm gaat verder, met het prijzen en loven van onze God en Koning.
Lofprijs is onze gepaste reactie naar God toe.
God en Koning, ik prijs U en eer U om Uw majestueuze grootheid! U bent ontzagwekkend en tegelijk heerlijk, hemelse Vader. Dank U wel voor het allesomvattende offer van Uw Zoon Jezus aan het kruis, waardoor ik vandaag Uw kind mag zijn en mij veilig mag weten in Uw bescherming. Amen. 

 

DPM Wereldwijd
NEDERLAND
Over een paar dagen begint de nieuwe Nederlandse online cursus ‘Dankzegging, lofprijs en aanbidding’. Bid dat dit onderwijs een radicale ommekeer teweeg zal brengen in het gebedsleven van alle studenten, zoals in het leven van de broeder die zei: ‘In mijn hele leven als christen heb ik deze waarheid over het belang van dankzegging nog niet eerder gehoord!’

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email