8 oktober – Zaaien en oogsten

Woord uit het Woord – dag 16
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. (Galaten 6:7, NBV)
Dit woord is een waarschuwing dat we onszelf niets wijs moeten maken… Soms denken we dat we in ons leven het éne kunnen zaaien, maar het andere zullen oogsten.
Of we denken dat we kunnen wegkomen met dingen die God vast niet ziet, en dat we de gevolgen van onze daden vast wel zullen ontlopen. De Bijbel waarschuwt ons echter: Vergis je niet! God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten.
Ook in het natuurlijke leven is dit een feit. Uit een sinaasappelpit groeit geen appelboom. Als we maïs zaaien, oogsten we geen gerst. Precies datgene wat we zaaien, komt op. Veel mensen echter, die dit principe in het natuurlijke leven wel zien en erkennen, realiseren zich niet dat het op geestelijk gebied precies hetzelfde werkt.
God heeft in het hele universum hetzelfde principe gelegd – we oogsten wat we zaaien. Als we onvriendelijkheid zaaien, oogsten we onvriendelijkheid. Als we egoïsme zaaien, oogsten we egoïsme. Als we bittere woorden zaaien, oogsten we bittere woorden. Maar als we vrede zaaien, oogsten we vrede. Als we liefde zaaien, oogsten we liefde. Als we blijdschap zaaien, oogsten we blijdschap…
Hemelse Vader, dank U wel dat U me helpt om dit belangrijke principe niet alleen te kennen, maar het ook in het leven van elke dag toe te passen. Zet U een wacht voor mijn lippen en leidt me door Uw Geest, zodat ik alleen uitspreek wat U mij te binnen brengt.  Amen

 

DPM Wereldwijd
SYRIË EN IRAK
•      Bid om Gods bescherming en leiding voor de gezinnen die vanuit Egypte zijn verhuisd naar Syrië en Irak, om daar door de Heer gebruikt te worden. Ze maken gebruik van Dereks materiaal voor studie en discipelschap; bid dat God hen en de mensen van DPM machtig zal gebruiken voor degenen die verwond zijn.
•      Bid dat er een einde komt aan de oorlog in Syrië, en dat intussen de kerkleiders sterk staan in hun geloof te midden van de gruwelijkheden; bid dat ze veel mensen helpen emotionele en geestelijke genezing te vinden.
•      Bid dat de jonge mensen en de kinderen in de kampen die dicht naar de Heer toegetrokken zijn, ook sterk blijven in hun dagelijkse wandel.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email