8 september: Ontvangen als we vragen

Weekthema:
Mijn Vader weet wat ik nodig heb,
nog voordat ik Hem erom vraag.
Een van de grote geheimen om iets van God te krijgen, is ontvangen. Er zijn veel mensen die vragen, maar nooit ontvangen. Er is een Bijbeltekst die bijzonder ingaat op het ontvangen. Jezus sprak over het vragen aan God, en zei:
Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. (Markus 11:24)
In de New International Version staat: Geloof dat u het hebt ontvangen.Dit laatste is, gelet op het oorspronkelijke Grieks, een betere vertaling. We ontvangen de dingen waar we om vragen, terwijl we bidden. Als je op deze manier bidt – gelovend dat als je bidt, je ook ontvangt – dan zul je ontvangen waar je om vraagt. Ontvangen is overigens niet hetzelfde als hebben. Ontvangen is iets geestelijk bevestigen; hebben is de ervaring die daarop volgt.
Laten we zeggen dat je een financiële nood hebt. Je bidt en bent in contact met God. Je zegt: ,,God, we hebben donderdag duizend euro nodig”. Daarna zeg je: ,,Dank U Heer.” Op dat moment heb je het ontvangen. Er is niets in je omstandigheden veranderd, maar in geloof heb je het desondanks ontvangen. Je nood zal gelenigd worden en je zult het hebben.
Dank U vader, dat U mij helemaal kent. Ik proclameer dat ik wat ik van U vraag ook ontvang, als ik bid. U voorziet in mijn nood. Mijn vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.
Leer_bidden
Meer en uitgebreider onderwijs over de werking van gebed, en uitleg over het principe van geestelijk ‘ontvangen’, om vervolgens ook het ‘hebben’ te gaan ervaren, vind je in het boek Leer bidden.
Bron: The vine and the branches (CD)

Deze overdenking komt uit het boek: ‘Gods Levende Woord’.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email