8 september: Van broederliefde naar liefde-voor-allen…

Thema: Het proces van geestelijke groei

Van broederliefde naar liefde-voor-allen…

8 september

We hebben de afgelopen dagen gezien dat het een teken is van geestelijke volwassenheid om oprecht van onze medechristenen te houden, niet simpelweg om wie ze zelf zijn, maar (ook) om wat ze betekenen voor Jezus, die Zijn bloed voor elk van hen gegeven heeft.

De laatste fase in de ontwikkeling, waarmee we ook onze studie naar het karakter van de Heilige Geest afsluiten, is de ‘liefde voor allen’ of de agape-liefde. Deze bijzondere, Goddelijke liefde vertegenwoordigt het volgroeide christelijke karakter. Hier gaat het niet meer alleen om de omgang met andere christenen, of anderen die dicht bij ons staan. Het gaat om de liefde voor alle mensen, ook hen die ondankbaar en onheilig zijn. Het is deze liefde die ervoor zorgt dat we onze vijanden liefhebben en bidden voor wie ons vervolgen. (Mattheüs 5:44)Het is de liefde die Jezus aan het Kruis toonde, toen Hij bad voor degenen die Hem kruisigden:Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.(Lucas 23:34) Het was ook de liefde die Stefanus ertoe bracht om te bidden voor degenen die hem stenigden:Heere, reken hun deze zonde niet toe! (Handelingen 7:60) En het was ook deze agape-liefde die ‘Saulus de vervolger’ veranderde in ‘Paulus de dienaar van Jezus’, die…voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. ( 1 Korintiërs 9:22)
***In Paulus’ uitspraak vinden we ook iets terug van de Engelse vertaling van deze laatste groeifase die ‘de liefde voor allen’ wordt genoemd. In de King James Version staat hier namelijk ‘charity’, oftewel ‘liefdadigheid’ … Dus levend vanuit de vergevende broederliefde voor onze directe naasten, reiken we vervolgens ook uit naar alle mensen in nood, in steeds wijdere cirkels, om Gods bovennatuurlijke liefde heel praktisch te maken door onze daden! Daden van verkondiging van het vrijmakende, reddende Evangelie van Jezus Christus, die door zijn ‘liefde voor allen’ zijn leven overgaf. Maar ook prakische daden van liefde, die net zoals Paulus bereid is ‘voor allen alles te worden’ om mensen te redden uit hun nood en hen behouden te zien worden!***

Terugkijkend op onze studie tot nu toe, naar het Bijbelse beeld van de persoon van de Heilige Geest en de volgroeide vrucht van Geest in ons leven, maakt dat me nederig en het inspireert me. Nederig omdat ik nog zo’n lange weg te gaan heb. En het inspireert me omdat ik een glimp heb opgevangen van iets wat veel mooier is dan alles wat er in de wereld te koop is. Met Paulus zeg ik:

…ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.(Filippenzen 3:13-14)

Heilige Geest, dank U wel voor Uw werk in mijn leven, dat ik voortdurend mag groeien in de vrucht van de Geest, en dat de Heer Jezus en ook de Vader verheerlijkt mogen worden in mijn leven – door mijn woorden, maar ook door mijn daden. Amen!

Uit: Wie is de Heilige Geest? Als je nog meer wilt leren over het werk en de bediening van de Heilige Geest in je leven, op 27 september gaat een internetcursus van start die gebaseerd is op dit boekje, en daarnaast het boek ‘Doop in de Heilige Geest’, waarin de gevolgen van de Doop in de Geest worden uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie. 

DPM Wereldwijd…

OEKRAÏNE

 

Bid dat de druk van de nieuwe Russische vertalingen van ‘Verzoening’ en ‘Verander de geschiedenis door bidden en vasten’ zo spoedig mogelijk afgerond zal worden.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email