9 april: Parallel lopende processen

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Thema: Praktische stappen naar heiligheid  
________________________________________________________________________

Parallel lopende processen

9 april

De afgelopen dagen zagen we de relatie tussen God de Vader en Jezus de Zoon. We hebben gezien hoe de Vader Jezus heiligde, waarna Hij Hem naar de wereld zond. Vervolgens heiligde Jezus zichzelf, in antwoord op de wil van God en door de taak te doen die de Vader Hem gaf.   

Nu we de relatie tussen de Vader en de Zoon bestudeerd hebben, en de reactie van de Zoon naar de Vader gezien hebben, kunnen we gaan kijken de relatie van Jezus tot Zijn discipelen. In Johannes 17 zien we dat Jezus over hen bad:

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. (Johannes 17:17-19)

Het thema dat als een rode draad door dit gedeelte heen loopt, is heiliging. In vers 18 zegt Jezus in essentie tegen de Vader: ‘Net zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik op precies dezelfde wijze de discipelen de wereld in. En door het vervullen van Mijn wil, zullen de discipelen geheiligd zijn, zoals Ik geheiligd was in het vervullen van UW (de Vaders) wil.’ Het model van de relatie van Jezus met Zijn discipelen, is een volmaakt model van de relatie van de Vader met Jezus.

Als we nu zorgvuldig kijken naar Johannes 20:21, vinden we daar de volgende uitspraak van Jezus. Dit keer sprak Hij niet tot de Vader, maar rechtstreeks tot de discipelen, en zei:

Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

(Johannes 20:21)

De relatie loopt precies parallel. De Vader koos, heiligde en zond Jezus uit voor een speciale taak die niemand anders kon vervullen. Hier in Johannes 20 doet Jezus precies hetzelfde bij Zijn discipelen waarbij Hij in feite tegen hen zegt: ‘Ik heb je gekozen, Ik heb je geheiligd, en ik zend je uit om een speciale taak te vervullen die niemand anders kan vervullen.’

Onthoud alsjeblieft goed dat heiliging in de eerste plaats gebaseerd is op toewijding aan God, niet aan de taak. Maar zonder taak eindigt heiliging als een betekenisloos ritueel of een lege doctrine. Anderzijds, zonder toewijding aan God zelf, wordt de taak een leeg en betekenisloos activisme.

________________________________________________________________________
Vader, ik wil mij vandaag opnieuw aan U toewijden. Vanuit mijn toewijding aan U, wil ik mijn taak ontvangen en mijzelf voor U heiligen en mijn taak doen met vreugde. 

 

Uit: Heiligheid is geen optie
Klik hier voor meer info en bestellen 

 
________________________________________________________________________
Wist je dat we ook proclamatiekaarten hebben voor jongeren? De kaarten ‘Wie denk jij wel dat ik ben?’ en ‘Ik leef niet meer voor mezelf‘ gaan over je identiteit, maar ook over je toewijding aan Gods roeping, steeds meer van Zijn gevende hart gestalte te geven in je leven.

 
DPM Wereldwijd…

9 april – INDONESIË  

Bid om een nieuwe regering in 2014 die de volgende vijf jaren de verspreiding van het Evangelie niet zal belemmeren in dit grootste moslimland ter wereld. Duizenden exemplaren van Dereks onderwijs-cd’s worden verstrekt aan voorgangers en evangelisten in heel Indonesië. Bid dat dit materiaal een grote hulp zal zijn bij hun persoonlijke wandel met de Heer, en dat ze het zullen gebruiken om miljoenen gelovigen in Indonesië te onderwijzen.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email