9 augustus: Het beeld van licht

DPM_logo

Thema: God is meervoudig en enkelvoudig

Het beeld van licht 

9 augustus 

*** In de behandeling van het boekje ‘Wie is de Heilige Geest?’ zullen we opnieuw gebruik maken van *** asterixen, als indicatie dat onze redactie Dereks onderwijs ten opzicht van het origineel heeft aangevuld, omwille van de lengte of om de lijn van de oorspronkele (doorlopende) studie in herinnering te roepen.

 

We kunnen God nooit verklaren, maar in de wereld die Hij heeft geschapen, heeft Hij ons verschillende beelden – of gelijkenissen – van Zichzelf gegeven. Eén van die beelden is licht. Licht is zo’n normaal onderdeel van ons dagelijks leven, dat we er niet eens bij stilstaan. In het enkelvoudige verschijnsel licht vinden we echter in ieder geval op twee manieren meervoudigheid terug.

Licht wordt gewoonlijk onderverdeeld in de drie primaire kleuren: blauw, geel en rood. Bovendien vinden we in de regenboog licht terug in zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en paars. Dus binnen de éénheid van licht, onderscheiden we een drieëenheid van primaire kleuren, en een zevenvoudige diversiteit van de regenboogkleuren.

Door de hele Bijbel heen wordt het getal zeven specifiek gekoppeld aan de Heilige Geest. In Openbaring 4:5 worden de zeven Geesten van God genoemd. In Jesaja 11:1-2 kondigt de profeet aan dat de Heilige Geest Jezus apart zal zetten als de Messias (als de Gezalfde). Hij somt dan zeven afzonderlijke aspecten op van de Heilige Geest:
de Geest van de Heer (de Geest die spreekt in de eerste persoon als God),
de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de Geest van sterkte, de Geest van kennis en de Geest van de vreze des Heren.
Het is belangrijk om te zien dat – zelfs in Jezus Zelf – de kennis altijd in balans moet worden gebracht met de vreze des Heren. Kennis op zichzelf kan namelijk een bron van hoogmoed worden. Kennis maakt opgeblazen (1 Kor. 8:1) – dit betekent zoveel als: ‘kennis maakt arrogant’.

***

Het is verrijkend om te bedenken dat Gods Geest in ons hart woning maakt, en dat daarmee dus de almachtige God in Zijn volheid en veelzijdigheid in ons woont, met die prachtige volmaakte verscheidenheid die de Bijbel openbaart over de Geest van de Heer: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis en de vreze des Heren.

Heer, dank U wel dat de volmaakte verscheidenheid van Uw Heilige Geest in mijn leven is, en mij licht geeft om vanuit Uw wijsheid en ook vanuit een diepe vreze des Heren – de erkenning van Uw absolute autoriteit en grootheid – mijn leven en de wereld om mij heen te beschouwen. Amen 

 


Uit: Wie is de Heilige Geest? Een compact, krachtig boekje dat de Heilige Geest – misschien wel de minst begrepen Persoon van de Goddelijke Drieëenheid – dichterbij brengt. Klik hier voor meer informatie.

Vandaag is een goed moment om de proclamatie ‘Wie is de Heilige Geest?’ uit te spreken, als een gebed om de veelzijdigheid van de Heilige Geest ten volle in je leven te zien doorwerken. (De proclamatie is ook hier als kaart is te bestellen).

De Geest van God heeft mij gemaakt
en de adem van de Almachtige doet mij leven. (1)

God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over mij heeft uitgestort
door Jezus Christus, mijn Heiland. (2)

U bent de Geest van de waarheid,
U bent de Trooster, (3)
U bent de Geest van de Heer. U bent de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en kracht,
de Geest van kennis en vreze des Heren. (4)
U bent de Geest van genade (5)
en het onderpand van mijn erfenis. (6)

U geeft leven en vrede. (7)
U geeft mij rust. (8)
U doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God (9)
en U zult altijd Jezus verheerlijken. (10)

  1. Job 33:4
  2. Titus 3:5-6
  3. Johannes 14:16-17
  4. Jesaja 11:2
  5. Zacharia 12:10
  6. Efeze 1:14
  7. Romeinen 8:6
  8. Jesaja 63:14
  9. 1 Korinthe 2:10
  10. Johannes 16:14
DPM Wereldwijd…

9 augustus – Verenigde Staten 

Een groeiend aantal gevangenen in de V.S. krijgt op verzoek elke maand Dereks onderwijs, en ook veel gevangenisbibliotheken worden voorzien van geselecteerde materialen.

Bid dat deze mannen en vrouwen niet alleen groeien in hun geloof, maar ook andere gevangenen kunnen onderwijzen, en de Heer blijven dienen als ze eenmaal zijn vrijgelaten.

Bid om voortdurende voorziening voor de kosten van dit gratis materiaal.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email