9 augustus: We zijn familie

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest, de toegang tot de Vader
(Efeze 2:18)

We zijn familie

9 augustus

In het Nieuwe Testament worden Gods kinderen maar heel zelden christenen of gelovigen genoemd. De normale aanspreekvorm die wordt gebruikt is ‘broeders’, waarmee wordt benadrukt dat we deel zijn van een geestelijk gezin. Zoals Paulus schreef in 2 Korinthe 2:18: Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Het is opvallend dat alledrie de Personen van de Godheid hierbij betrokken zijn. Door Jezus de Zoon, hebben we toegang tot de Vader, door de Heilige Geest.

Het volgende vers openbaart het geweldige resultaat hiervan: Zo bent u dan (omdat we toegang tot de Vader hebben) niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Het woord ‘huisgenoten’ kan het best beschreven worden als ‘gezinsleden’. Omdat Christus de toegang tot de Vader heeft verworven, zijn we lid geworden van Gods gezin.

De samenstelling van Gods familie wordt bepaald door de relatie die de leden van die familie met de Vader hebben. In het nieuwtestamentische Grieks bestaat er een nauw verband tussen de woorden ‘vader’ (pater) en ‘gezin’ (patria). ‘Patria’ is een afgeleide vorm van ‘pater’. Dit verband wordt duidelijk naar voren gebracht in Paulus’ gebed:

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader (pater) van onze Heere Jezus Christus, naar wie de hele familie (patria) in de hemel en de aarde is vernoemd (Efeze 3:14,15).

Hier is sprake van een woordenspel tussen ‘vader’ en ‘familie’. Naar God de Vader (pater) is het hele gezin (patria) genoemd. Een gezin komt voort uit vaderschap. Het feit dat God onze Vader is, maakt dat we deel zijn van zijn gezin.

Dank U Heer dat ik tot U kan komen. Ik proclameer dat ik deel ben geworden van Gods gezin. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.

Bron: Gods kerk herontdekt (boek)

In het boek ‘Gods Kerk herontdekt’, staat de Gemeente beschreven naar de zeven beelden die Paulus in Efeze beschrijft: een gezin, een tempel, een bruid, een leger, een lichaam, een regerende vergadering, en Gods kunstwerk.

Klik hier voor meer info en bestellen 

 

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email